MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 04-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
2 STRATA 04-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
3 STRATA 05-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
4 STRATA 05-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
5 STRATA 05-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 97.00 TENGAH RM 153,000.00
6 STRATA 10-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
7 STRATA 10-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
8 STRATA 10-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
9 STRATA 11-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
10 STRATA 11-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
11 STRATA 11-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
12 STRATA 14-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TEPI RM 416,500.00
13 STRATA 14-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TEPI RM 246,500.00
14 STRATA 14-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TEPI RM 165,750.00
15 STRATA 15-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,976.00 155.00 TENGAH RM 408,000.00
16 STRATA 15-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,976.00 170.00 TENGAH RM 255,000.00
17 STRATA 15-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,976.00 167.00 TENGAH RM 170,000.00
18 STRATA 16-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
19 STRATA 16-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
20 STRATA 16-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
21 STRATA 22-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
22 STRATA 22-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
23 STRATA 22-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
24 STRATA 23-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 122.00 TENGAH RM 382,500.00
25 STRATA 23-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 130.00 TENGAH RM 229,500.00
26 STRATA 23-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,540.00 127.00 TENGAH RM 153,000.00
27 STRATA 24-01 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,672.00 181.00 TENGAH RM 637,500.00
28 STRATA 24-02 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,672.00 232.00 TENGAH RM 382,500.00
29 STRATA 24-03 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 3 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,672.00 230.00 TENGAH RM 255,000.00