MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 182204 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
2 PTD 182207 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
3 PTD 182208 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
4 PTD 182212 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 528,700.00
5 PTD 182213 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
6 PTD 182216 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
7 PTD 182217 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 513,400.00
8 PTD 182225 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
9 PTD 182226 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
10 PTD 182227 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 546,550.00
11 PTD 182231 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
12 PTD 182232 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
13 PTD 182235 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
14 PTD 182236 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,159.00 PENJURU RM 677,450.00
15 PTD 182237 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,233.00 PENJURU RM 671,500.00
16 PTD 182238 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
17 PTD 182239 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
18 PTD 182249 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
19 PTD 182250 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
20 PTD 182251 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 522,750.00
21 PTD 182256 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
22 PTD 182257 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
23 PTD 182260 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
24 PTD 182261 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 555,900.00
25 PTD 182262 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 546,550.00
26 PTD 182263 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
27 PTD 182266 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
28 PTD 182267 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
29 PTD 182271 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,500.00 PENJURU RM 690,200.00
30 PTD 182272 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
31 PTD 182275 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
32 PTD 182276 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 531,250.00
33 PTD 182203 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,406.00 0.00 PENJURU RM 704,650.00
34 PTD 182281 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 531,250.00
35 PTD 182282 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 531,250.00
36 PTD 182285 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 531,250.00
37 PTD 182286 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 531,250.00
38 PTD 182287 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,159.00 0.00 PENJURU RM 686,800.00
39 PTD 182288 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,571.00 0.00 PENJURU RM 737,800.00
40 PTD 182289 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
41 PTD 182290 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
42 PTD 182296 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
43 PTD 182297 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
44 PTD 182301 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
45 PTD 182302 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
46 PTD 182309 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
47 PTD 182310 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
48 PTD 182311 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
49 PTD 182315 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
50 PTD 182316 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
51 PTD 182317 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
52 PTD 182320 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00
53 PTD 182321 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 540,600.00