MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA L166 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
2 STRATA L167 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
3 STRATA L171 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,826.00 2,012.00 PENJURU RM 860,200.00
4 STRATA L172 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
5 STRATA L178 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
6 STRATA L179 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
7 STRATA L180 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
8 STRATA L183 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,826.00 2,012.00 PENJURU RM 865,300.00
9 STRATA L184 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 653,650.00
10 STRATA L185 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 653,650.00
11 STRATA L200 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
12 STRATA L201 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
13 STRATA L202 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,125.00 2,012.00 PENJURU RM 786,250.00
14 STRATA L209 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
15 STRATA L210 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
16 STRATA L211 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
17 STRATA L213 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,967.00 2,012.00 PENJURU RM 864,450.00
18 STRATA L214 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
19 STRATA L219 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,125.00 2,012.00 PENJURU RM 770,100.00
20 STRATA L220 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
21 STRATA L221 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 680,850.00
22 STRATA L227 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 697,000.00
23 STRATA L228 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 697,000.00
24 STRATA L229 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 697,000.00
25 STRATA L230 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 697,000.00
26 STRATA L237 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
27 STRATA L238 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
28 STRATA L239 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
29 STRATA L240 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 669,800.00
30 STRATA L246 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 653,650.00
31 STRATA L247 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 653,650.00
32 STRATA L248 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,125.00 2,012.00 PENJURU RM 741,200.00
33 STRATA L254 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,967.00 2,012.00 PENJURU RM 836,400.00
34 STRATA L264 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 644,300.00
35 STRATA L265 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 644,300.00
36 STRATA L266 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,967.00 2,012.00 PENJURU RM 827,050.00
37 STRATA L275 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 644,300.00
38 STRATA L276 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,826.00 2,012.00 PENJURU RM 851,700.00
39 STRATA L277 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,793.00 2,012.00 PENJURU RM 832,150.00
40 STRATA L287 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,826.00 2,012.00 PENJURU RM 835,550.00
41 STRATA L288 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,402.00 1,931.00 TENGAH RM 644,300.00