MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 112498 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
2 PTD 112490 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
3 PTD 112491 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
4 PTD 112492 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
5 PTD 112482 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
6 PTD 112483 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
7 PTD 112471 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 0.00 PENJURU RM 481,865.00
8 PTD 112472 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
9 PTD 112473 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
10 PTD 112474 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
11 PTD 112475 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
12 PTD 112460 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 0.00 PENJURU RM 481,865.00
13 PTD 112461 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
14 PTD 112462 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
15 PTD 112463 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
16 PTD 112464 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
17 PTD 112448 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
18 PTD 112449 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
19 PTD 112450 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
20 PTD 112451 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
21 PTD 112452 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
22 PTD 112436 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
23 PTD 112437 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
24 PTD 112438 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
25 PTD 112439 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
26 PTD 112440 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
27 PTD 112431 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
28 PTD 112432 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
29 PTD 112433 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
30 PTD 112434 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
31 PTD 112435 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,615.00 0.00 PENJURU RM 511,615.00
32 PTD 112419 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
33 PTD 112420 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
34 PTD 112421 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
35 PTD 112422 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
36 PTD 112423 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,603.00 0.00 PENJURU RM 511,615.00
37 PTD 112400 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,892.00 0.00 PENJURU RM 583,865.00
38 PTD 112402 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,651.00 0.00 TENGAH RM 343,315.00
39 PTD 112403 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 347,565.00