MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 208688 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
2 PTD 208691 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
3 PTD 208692 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
4 PTD 208693 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
5 PTD 208695 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
6 PTD 208737 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
7 PTD 208738 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
8 PTD 208739 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
9 PTD 208740 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
10 PTD 208748 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
11 PTD 208749 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
12 PTD 208750 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 PENJURU RM 671,330.00
13 PTD 208751 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 PENJURU RM 671,330.00
14 PTD 208752 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
15 PTD 208753 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
16 PTD 208754 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
17 PTD 208761 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
18 PTD 208762 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
19 PTD 208763 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
20 PTD 208764 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
21 PTD 208811 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
22 PTD 208812 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
23 PTD 208813 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
24 PTD 208814 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
25 PTD 208815 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
26 PTD 208820 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
27 PTD 208821 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
28 PTD 208822 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
29 PTD 208831 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
30 PTD 208832 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
31 PTD 208833 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
32 PTD 208838 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
33 PTD 208839 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
34 PTD 208840 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
35 PTD 208841 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
36 PTD 208842 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
37 PTD 208889 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
38 PTD 208896 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
39 PTD 208897 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
40 PTD 208898 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
41 PTD 208899 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
42 PTD 208900 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
43 PTD 208913 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
44 PTD 208914 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
45 PTD 208915 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
46 PTD 208916 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
47 PTD 208917 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
48 PTD 208924 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
49 PTD 208926 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 PENJURU RM 661,130.00
50 PTD 208972 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
51 PTD 208974 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
52 PTD 208975 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
53 PTD 208983 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
54 PTD 208985 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 551,480.00
55 PTD 208986 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,057.00 PENJURU RM 671,330.00