MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 210127 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 764,150.00
2 PTD 210128 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 764,150.00
3 PTD 210134 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TEPI RM 870,400.00
4 PTD 210135 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 764,150.00
5 PTD 210138 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 764,150.00
6 PTD 210139 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 764,150.00
7 PTD 210145 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
8 PTD 210146 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
9 PTD 210147 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
10 PTD 210158 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
11 PTD 210159 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
12 PTD 210160 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
13 PTD 210161 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
14 PTD 210165 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
15 PTD 210187 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
16 PTD 210188 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
17 PTD 210189 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
18 PTD 210197 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 800,700.00
19 PTD 210198 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 800,700.00
20 PTD 210199 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 811,750.00
21 PTD 210205 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
22 PTD 210206 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
23 PTD 210207 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
24 PTD 210208 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
25 PTD 210209 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
26 PTD 210218 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
27 PTD 210219 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
28 PTD 210220 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
29 PTD 210221 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 878,900.00
30 PTD 210254 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
31 PTD 210255 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
32 PTD 210256 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
33 PTD 210257 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 849,150.00
34 PTD 210125 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.11 PENJURU RM 1,646,450.00
35 PTD 210126 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,140,700.00
36 PTD 210143 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,365.00 221.57 PENJURU RM 1,659,200.00
37 PTD 210144 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,351,500.00
38 PTD 210166 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,281,800.00
39 PTD 210167 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,489,200.00
40 PTD 210178 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,438,200.00
41 PTD 210179 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,581,000.00
42 PTD 210190 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,351,500.00
43 PTD 210191 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,441,600.00
44 PTD 210200 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,213,800.00
45 PTD 210201 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,375.00 220.64 PENJURU RM 1,709,350.00
46 PTD 210202 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,267.00 210.61 PENJURU RM 1,836,000.00
47 PTD 210236 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,267.00 210.61 PENJURU RM 1,659,200.00
48 PTD 210237 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,351,500.00
49 PTD 210246 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,351,500.00
50 PTD 210247 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,441,600.00
51 PTD 210227 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,677,900.00
52 PTD 210228 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TENGAH RM 1,571,650.00
53 PTD 210229 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 156.08 TEPI RM 1,677,900.00