MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 102450 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,370.00 2,600.00 TEPI RM 898,620.00
2 PTD 102451 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,551.00 2,600.00 TEPI RM 907,885.00
3 PTD 102478 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
4 PTD 102479 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
5 PTD 102480 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
6 PTD 102481 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 8,214.00 2,600.00 PENJURU RM 852,465.00
7 PTD 102488 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
8 PTD 102489 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
9 PTD 102502 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
10 PTD 102503 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,974.00 2,600.00 PENJURU RM 840,225.00
11 PTD 102504 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,606.00 2,600.00 TEPI RM 808,690.00
12 PTD 102505 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
13 PTD 102506 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
14 PTD 102517 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
15 PTD 102518 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
16 PTD 102519 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
17 PTD 102520 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,600.00 2,600.00 TENGAH RM 744,600.00
18 PTD 102530 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
19 PTD 102531 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
20 PTD 102532 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
21 PTD 102533 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
22 PTD 102543 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
23 PTD 102544 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
24 PTD 102545 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
25 PTD 102546 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,008.00 2,600.00 TEPI RM 778,175.00
26 PTD 102547 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,669.00 2,600.00 TEPI RM 760,920.00
27 PTD 102548 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
28 PTD 102549 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
29 PTD 102552 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
30 PTD 102553 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
31 PTD 102556 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,443.00 2,600.00 PENJURU RM 915,110.00
32 PTD 102557 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
33 PTD 102561 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
34 PTD 102562 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
35 PTD 102563 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
36 PTD 102564 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
37 PTD 102571 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
38 PTD 102572 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
39 PTD 102573 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
40 PTD 102574 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
41 PTD 102578 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
42 PTD 102579 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,443.00 2,600.00 PENJURU RM 915,110.00
43 PTD 102582 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
44 PTD 102583 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
45 PTD 102586 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
46 PTD 102587 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
47 PTD 102588 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,423.00 2,600.00 TEPI RM 748,340.00
48 PTD 102591 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
49 PTD 102592 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
50 PTD 102593 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
51 PTD 102594 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
52 PTD 102600 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
53 PTD 102601 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
54 PTD 102602 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
55 PTD 102603 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
56 PTD 102607 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
57 PTD 102608 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 8,527.00 2,600.00 PENJURU RM 868,445.00
58 PTD 102609 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 8,004.00 2,600.00 PENJURU RM 841,755.00
59 PTD 102610 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
60 PTD 102614 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
61 PTD 102615 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
62 PTD 102616 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
63 PTD 102617 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
64 PTD 102623 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
65 PTD 102624 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
66 PTD 102625 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
67 PTD 102626 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 2,600.00 TENGAH RM 729,300.00
68 PTD 102454 RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 3,800.00 TENGAH RM 984,300.00
69 PTD 102455 RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 3,800.00 TENGAH RM 984,300.00
70 PTD 102460 RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,863.00 3,800.00 TEPI RM 1,076,780.00
71 PTD 102462 RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,300.00 3,800.00 TENGAH RM 984,300.00