MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-L1-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
2 UNIT A-L1-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,079.00
3 UNIT A-L1-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,079.00
4 UNIT A-L1-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
5 UNIT A-L1-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
6 UNIT A-L2-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 246,329.00
7 UNIT A-L2-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,929.00
8 UNIT A-L2-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,929.00
9 UNIT A-L2-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 304,129.00
10 UNIT A-L2-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 304,129.00
11 UNIT A-L2-08 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 246,329.00
12 UNIT A-L3-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 311,779.00
13 UNIT A-L3-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 311,779.00
14 UNIT A-L3-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 304,979.00
15 UNIT A-L3-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 304,979.00
16 UNIT A-L3-08 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 247,179.00
17 UNIT A-L4-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 248,029.00
18 UNIT A-L4-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 305,829.00
19 UNIT A-L5-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 306,679.00
20 UNIT A-L6-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 307,529.00
21 UNIT A-L6-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 314,329.00
22 UNIT A-L6-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 314,329.00
23 UNIT A-L7-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 308,379.00
24 UNIT A-L8-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 251,429.00
25 UNIT A-L8-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 313,479.00
26 UNIT A-L9-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 321,129.00
27 UNIT A-L10-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 315,179.00
28 UNIT A-L10-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 315,179.00
29 UNIT A-L10-08 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 253,129.00
30 UNIT A-L11-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,029.00
31 UNIT A-L11-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,029.00
32 UNIT A-L12-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,879.00
33 UNIT A-L12-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 333,879.00
34 UNIT A-L12-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,879.00
35 UNIT A-L12-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,879.00
36 UNIT A-L12-08 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 254,829.00
37 UNIT A-L13-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 317,729.00
38 UNIT A-L13-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 317,729.00
39 UNIT A-L13-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 334,729.00
40 UNIT A-L13-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 334,729.00
41 UNIT A-L13-08 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 255,679.00
42 UNIT A-L14-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 256,529.00
43 UNIT A-L14-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 318,579.00
44 UNIT A-L15-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 319,429.00
45 UNIT A-L15-07 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 319,429.00