MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-L1-03 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
2 UNIT A-L1-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,079.00
3 UNIT A-L1-06 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
4 UNIT A-L1-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 303,279.00
5 UNIT A-L1-08 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 245,479.00
6 UNIT A-L2-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,929.00
7 UNIT A-L2-05 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 310,929.00
8 UNIT A-L2-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 304,129.00
9 UNIT A-L2-08 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 246,329.00
10 UNIT A-L3-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 311,779.00
11 UNIT A-L3-08 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 846.00 78.60 TENGAH RM 247,179.00
12 UNIT A-L6-03 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 307,529.00
13 UNIT A-L6-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 314,329.00
14 UNIT A-L6-05 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 314,329.00
15 UNIT A-L7-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 308,379.00
16 UNIT A-L8-01 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 251,429.00
17 UNIT A-L10-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 315,179.00
18 UNIT A-L11-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,029.00
19 UNIT A-L12-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 333,879.00
20 UNIT A-L12-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 316,879.00
21 UNIT A-L13-04 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,053.00 97.78 TENGAH RM 334,729.00
22 UNIT A-L14-01 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 844.00 78.41 TENGAH RM 256,529.00
23 UNIT A-L14-02 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 318,579.00
24 UNIT A-L15-06 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 319,429.00
25 UNIT A-L15-07 PANGSAPURI 16 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,019.00 94.63 TEPI RM 319,429.00