MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 3060 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
2 STRATA 3061 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
3 STRATA 3062 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
4 STRATA 3065 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,950.00 0.00 PENJURU RM 904,400.00
5 STRATA 3066 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
6 STRATA 3067 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
7 STRATA 3076 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
8 STRATA 3077 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
9 STRATA 3078 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,950.00 0.00 PENJURU RM 904,400.00
10 STRATA 3081 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
11 STRATA 3082 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
12 STRATA 3083 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
13 STRATA 3088 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
14 STRATA 3089 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
15 STRATA 3099 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
16 STRATA 3100 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
17 STRATA 3101 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 857,650.00
18 STRATA 3102 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 857,650.00
19 STRATA 3103 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
20 STRATA 3104 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
21 STRATA 3114 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
22 STRATA 3115 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
23 STRATA 3117 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 806,650.00
24 STRATA 3118 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
25 STRATA 3119 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
26 STRATA 3125 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,950.00 0.00 PENJURU RM 904,400.00
27 STRATA 3126 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
28 STRATA 3127 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
29 STRATA 3136 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
30 STRATA 3137 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
31 STRATA 3138 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,950.00 0.00 PENJURU RM 904,400.00
32 STRATA 3144 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
33 STRATA 3145 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
34 STRATA 3146 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 806,650.00
35 STRATA 3152 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 789,650.00
36 STRATA 3153 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 781,150.00
37 STRATA 3154 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 0.00 PENJURU RM 907,545.00
38 STRATA 3157 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 823,650.00
39 STRATA 3158 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 832,150.00
40 STRATA 3162 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 0.00 PENJURU RM 970,445.00
41 STRATA 3163 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
42 STRATA 3164 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
43 STRATA 3170 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 954,550.00
44 STRATA 3171 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
45 STRATA 3172 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
46 STRATA 3181 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
47 STRATA 3182 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
48 STRATA 3183 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 954,550.00
49 STRATA 3189 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
50 STRATA 3190 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
51 STRATA 3191 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 0.00 PENJURU RM 970,445.00
52 STRATA 3197 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
53 STRATA 3198 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
54 STRATA 3199 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 895,050.00
55 STRATA 3204 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
56 STRATA 3205 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
57 STRATA 3206 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 861,050.00
58 STRATA 3207 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 861,050.00
59 STRATA 3208 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
60 STRATA 3209 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
61 STRATA 3214 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 895,050.00
62 STRATA 3215 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
63 STRATA 3216 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
64 STRATA 3225 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
65 STRATA 3226 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 895,050.00
66 STRATA 3227 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
67 STRATA 3230 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 954,550.00
68 STRATA 3231 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
69 STRATA 3232 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
70 STRATA 3241 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 852,550.00
71 STRATA 3242 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 844,050.00
72 STRATA 3243 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 971,550.00
73 STRATA 3246 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 895,050.00
74 STRATA 3247 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
75 STRATA 3248 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 895,050.00
76 STRATA 3005 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 942,650.00
77 STRATA 3006 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,282.00 0.00 PENJURU RM 1,061,820.00
78 STRATA 3008 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
79 STRATA 3009 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 917,150.00
80 STRATA 3011 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 925,650.00
81 STRATA 3012 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
82 STRATA 3016 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,282.00 0.00 PENJURU RM 1,036,320.00
83 STRATA 3017 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 917,150.00
84 STRATA 3018 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
85 STRATA 3023 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 942,650.00
86 STRATA 3024 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 925,650.00
87 STRATA 3025 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 934,150.00
88 STRATA 3032 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 942,650.00
89 STRATA 3033 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 934,150.00
90 STRATA 3042 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 917,150.00
91 STRATA 3043 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
92 STRATA 3044 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 925,650.00
93 STRATA 3049 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
94 STRATA 3050 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 917,150.00
95 STRATA 3051 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,282.00 0.00 PENJURU RM 1,036,320.00
96 STRATA 3055 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 908,650.00
97 STRATA 3056 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 917,150.00
98 STRATA 3057 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,730.00 0.00 TEPI RM 989,400.00