MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 320,450.00
2 STRATA A04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
3 STRATA A04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 317,050.00
4 STRATA A04-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 337,450.00
5 STRATA A05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 368,900.00
6 STRATA A05-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 342,550.00
7 STRATA A05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 319,600.00
8 STRATA A05-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 391,850.00
9 STRATA A05-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 454,750.00
10 STRATA A05-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
11 STRATA A06-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 322,150.00
12 STRATA A06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 322,150.00
13 STRATA A06-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 457,300.00
14 STRATA A06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 342,550.00
15 STRATA A07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 328,100.00
16 STRATA A07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 374,000.00
17 STRATA A07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
18 STRATA A07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 324,700.00
19 STRATA A07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 396,950.00
20 STRATA A07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 345,100.00
21 STRATA A08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 350,200.00
22 STRATA A08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 327,250.00
23 STRATA A08-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
24 STRATA A09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 333,200.00
25 STRATA A09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
26 STRATA A09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 329,800.00
27 STRATA A09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 464,950.00
28 STRATA A09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 350,200.00
29 STRATA A10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 381,650.00
30 STRATA A10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 332,350.00
31 STRATA A10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 404,600.00
32 STRATA A10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
33 STRATA A10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
34 STRATA A11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
35 STRATA A11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 334,900.00
36 STRATA A11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 470,050.00
37 STRATA A11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 355,300.00
38 STRATA A12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 340,850.00
39 STRATA A12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 360,400.00
40 STRATA A12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 337,450.00
41 STRATA A12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
42 STRATA A13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 389,300.00
43 STRATA A13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 340,000.00
44 STRATA A13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 360,400.00
45 STRATA A14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 345,950.00
46 STRATA A14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
47 STRATA A14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 342,550.00
48 STRATA A14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 414,800.00
49 STRATA A14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 477,700.00
50 STRATA A14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,950.00
51 STRATA A15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 394,400.00
52 STRATA A15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 368,050.00
53 STRATA A15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 345,100.00
54 STRATA A15-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
55 STRATA A16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 349,350.00
56 STRATA A16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 372,300.00
57 STRATA A16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 421,600.00
58 STRATA A16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 484,500.00
59 STRATA A16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 369,750.00
60 STRATA A16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 369,750.00
61 STRATA A17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 357,000.00
62 STRATA A17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 353,600.00
63 STRATA A17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 353,600.00
64 STRATA A18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 407,150.00
65 STRATA A18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 380,800.00
66 STRATA A18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 357,850.00
67 STRATA A18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 430,100.00
68 STRATA A18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
69 STRATA A18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
70 STRATA A19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 365,500.00
71 STRATA A19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 362,100.00
72 STRATA A19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 385,050.00
73 STRATA A19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 362,100.00
74 STRATA A19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 497,250.00
75 STRATA A19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
76 STRATA A20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 389,300.00
77 STRATA A20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 366,350.00
78 STRATA A20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
79 STRATA A20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
80 STRATA A21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 419,900.00
81 STRATA A21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 393,550.00
82 STRATA A21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 370,600.00
83 STRATA A21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 442,850.00
84 STRATA A21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 505,750.00
85 STRATA A21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
86 STRATA A22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 378,250.00
87 STRATA A22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 374,850.00
88 STRATA A22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 397,800.00
89 STRATA A22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 510,000.00
90 STRATA A22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
91 STRATA A22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
92 STRATA A23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 428,400.00
93 STRATA A23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 402,050.00
94 STRATA A23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 379,100.00
95 STRATA A23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 379,100.00
96 STRATA A23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 451,350.00
97 STRATA A23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 399,500.00
98 STRATA B04-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 456,450.00
99 STRATA B04-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 341,700.00
100 STRATA B05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 327,250.00
101 STRATA B05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 366,350.00
102 STRATA B05-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
103 STRATA B05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
104 STRATA B05-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 317,050.00
105 STRATA B05-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 344,250.00
106 STRATA B06-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 342,550.00
107 STRATA B06-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 368,900.00
108 STRATA B06-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 346,800.00
109 STRATA B07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 332,350.00
110 STRATA B07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 322,150.00
111 STRATA B07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 345,100.00
112 STRATA B07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 349,350.00
113 STRATA B08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 374,000.00
114 STRATA B08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
115 STRATA B08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 324,700.00
116 STRATA B08-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 466,650.00
117 STRATA B09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 350,200.00
118 STRATA B09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 327,250.00
119 STRATA B09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 376,550.00
120 STRATA B09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 354,450.00
121 STRATA B09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 354,450.00
122 STRATA B10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 340,000.00
123 STRATA B10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
124 STRATA B10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 329,800.00
125 STRATA B10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 471,750.00
126 STRATA B10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,000.00
127 STRATA B11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 381,650.00
128 STRATA B11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 332,350.00
129 STRATA B11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 355,300.00
130 STRATA B11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 359,550.00
131 STRATA B12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
132 STRATA B12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
133 STRATA B12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 384,200.00
134 STRATA B12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 476,850.00
135 STRATA B12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,100.00
136 STRATA B12-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,100.00
137 STRATA B13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 347,650.00
138 STRATA B13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 337,450.00
139 STRATA B13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 364,650.00
140 STRATA B14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 389,300.00
141 STRATA B14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 340,000.00
142 STRATA B14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,950.00
143 STRATA B14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 389,300.00
144 STRATA B14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 367,200.00
145 STRATA B14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 367,200.00
146 STRATA B15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 352,750.00
147 STRATA B15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
148 STRATA B15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
149 STRATA B15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 342,550.00
150 STRATA B15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 484,500.00
151 STRATA B15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 369,750.00
152 STRATA B16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 396,100.00
153 STRATA B16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 346,800.00
154 STRATA B16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
155 STRATA B17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
156 STRATA B17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
157 STRATA B17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 351,050.00
158 STRATA B17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 400,350.00
159 STRATA B17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
160 STRATA B18-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 365,500.00
161 STRATA B18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 355,300.00
162 STRATA B18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
163 STRATA B18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 497,250.00
164 STRATA B18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
165 STRATA B19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 408,850.00
166 STRATA B19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
167 STRATA B19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
168 STRATA B19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 359,550.00
169 STRATA B19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 408,850.00
170 STRATA B19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
171 STRATA B20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 413,100.00
172 STRATA B20-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 505,750.00
173 STRATA B20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
174 STRATA B21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 378,250.00
175 STRATA B21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 368,050.00
176 STRATA B21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
177 STRATA B21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 417,350.00
178 STRATA B21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
179 STRATA B22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
180 STRATA B22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
181 STRATA B22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 514,250.00
182 STRATA B22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 399,500.00
183 STRATA B23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 425,850.00
184 STRATA B23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 399,500.00
185 STRATA B23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 376,550.00
186 STRATA B23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
187 STRATA B23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
188 STRATA B24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 391,000.00
189 STRATA B24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
190 STRATA B24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 380,800.00
191 STRATA B24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
192 STRATA B24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 430,100.00
193 STRATA B24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 522,750.00
194 STRATA B24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 408,000.00
195 STRATA C01-07 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 1,098.00 TENGAH RM 836,400.00
196 STRATA C01-08 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 1,098.00 TENGAH RM 836,400.00
197 STRATA C01-09 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,012.00 1,012.00 PENJURU RM 776,900.00
198 STRATA C01-12 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TENGAH RM 625,600.00
199 STRATA C01-13 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TEPI RM 625,600.00
200 STRATA C02-06 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,001.00 1,001.00 TEPI RM 697,000.00
201 STRATA C02-07 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,087.00 1,087.00 TENGAH RM 753,100.00
202 STRATA C02-08 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,087.00 1,087.00 TENGAH RM 753,100.00
203 STRATA C02-10 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 840.00 840.00 PENJURU RM 549,100.00
204 STRATA C02-11 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TENGAH RM 583,950.00