MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 320,450.00
2 STRATA A04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
3 STRATA A04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 317,050.00
4 STRATA A04-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 337,450.00
5 STRATA A05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 368,900.00
6 STRATA A05-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 342,550.00
7 STRATA A05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 319,600.00
8 STRATA A05-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 391,850.00
9 STRATA A05-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 454,750.00
10 STRATA A05-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
11 STRATA A06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 342,550.00
12 STRATA A07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 328,100.00
13 STRATA A07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
14 STRATA A07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 324,700.00
15 STRATA A07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 396,950.00
16 STRATA A07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 345,100.00
17 STRATA A08-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
18 STRATA A09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
19 STRATA A09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 329,800.00
20 STRATA A09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 464,950.00
21 STRATA A09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 350,200.00
22 STRATA A10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
23 STRATA A11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 334,900.00
24 STRATA A11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 470,050.00
25 STRATA A11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 355,300.00
26 STRATA A12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 340,850.00
27 STRATA A12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 337,450.00
28 STRATA A12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
29 STRATA A13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 340,000.00
30 STRATA A13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 360,400.00
31 STRATA A14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 345,950.00
32 STRATA A14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
33 STRATA A14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 342,550.00
34 STRATA A14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 414,800.00
35 STRATA A14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,950.00
36 STRATA A15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 394,400.00
37 STRATA A15-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
38 STRATA A16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 349,350.00
39 STRATA A16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 372,300.00
40 STRATA A16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 484,500.00
41 STRATA A16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 369,750.00
42 STRATA A17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 353,600.00
43 STRATA A18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 380,800.00
44 STRATA A18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 357,850.00
45 STRATA A18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
46 STRATA A18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
47 STRATA A19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 365,500.00
48 STRATA A19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 362,100.00
49 STRATA A19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 497,250.00
50 STRATA A19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
51 STRATA A20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 389,300.00
52 STRATA A20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 366,350.00
53 STRATA A20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
54 STRATA A20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
55 STRATA A21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 393,550.00
56 STRATA A21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 370,600.00
57 STRATA A21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 505,750.00
58 STRATA A21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
59 STRATA A22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 397,800.00
60 STRATA A22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
61 STRATA A23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 428,400.00
62 STRATA A23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 402,050.00
63 STRATA A23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 379,100.00
64 STRATA A23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 379,100.00
65 STRATA A23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 721.00 TEPI RM 451,350.00
66 STRATA A23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 399,500.00
67 STRATA B04-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 456,450.00
68 STRATA B04-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 341,700.00
69 STRATA B05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 327,250.00
70 STRATA B05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 366,350.00
71 STRATA B05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 340,000.00
72 STRATA B06-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 368,900.00
73 STRATA B06-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 346,800.00
74 STRATA B07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 332,350.00
75 STRATA B07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 322,150.00
76 STRATA B07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 345,100.00
77 STRATA B07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 349,350.00
78 STRATA B08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 347,650.00
79 STRATA B08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 324,700.00
80 STRATA B08-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 466,650.00
81 STRATA B09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 350,200.00
82 STRATA B09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 376,550.00
83 STRATA B09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 354,450.00
84 STRATA B10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 352,750.00
85 STRATA B10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 329,800.00
86 STRATA B10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,000.00
87 STRATA B11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 355,300.00
88 STRATA B11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 359,550.00
89 STRATA B12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
90 STRATA B12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 357,850.00
91 STRATA B12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 384,200.00
92 STRATA B12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 476,850.00
93 STRATA B12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,100.00
94 STRATA B13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 347,650.00
95 STRATA B13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 364,650.00
96 STRATA B14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 389,300.00
97 STRATA B14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 340,000.00
98 STRATA B14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 362,950.00
99 STRATA B14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 389,300.00
100 STRATA B14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 367,200.00
101 STRATA B14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 367,200.00
102 STRATA B15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 365,500.00
103 STRATA B15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 342,550.00
104 STRATA B15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 369,750.00
105 STRATA B16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 346,800.00
106 STRATA B16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
107 STRATA B17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
108 STRATA B17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 374,000.00
109 STRATA B17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 400,350.00
110 STRATA B18-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 365,500.00
111 STRATA B18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 355,300.00
112 STRATA B18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 378,250.00
113 STRATA B19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
114 STRATA B19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 382,500.00
115 STRATA B19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 359,550.00
116 STRATA B19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 408,850.00
117 STRATA B19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 386,750.00
118 STRATA B20-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 505,750.00
119 STRATA B20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
120 STRATA B21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 391,000.00
121 STRATA B21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 417,350.00
122 STRATA B22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
123 STRATA B22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 395,250.00
124 STRATA B22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 399,500.00
125 STRATA B23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
126 STRATA B23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
127 STRATA B24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 592.00 TEPI RM 391,000.00
128 STRATA B24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
129 STRATA B24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 581.00 581.00 TENGAH RM 380,800.00
130 STRATA B24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 403,750.00
131 STRATA B24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 678.00 678.00 TEPI RM 430,100.00
132 STRATA B24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 850.00 850.00 TEPI RM 522,750.00
133 STRATA B24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 624.00 624.00 TENGAH RM 408,000.00
134 STRATA C01-12 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TENGAH RM 625,600.00
135 STRATA C01-13 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TEPI RM 625,600.00
136 STRATA C02-06 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 1,001.00 1,001.00 TEPI RM 697,000.00
137 STRATA C02-10 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 840.00 840.00 PENJURU RM 549,100.00
138 STRATA C02-11 LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) LOT BUMIPUTERA 894.00 894.00 TENGAH RM 583,950.00