MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 182568 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 TENGAH RM 595,850.00
2 PTD 182569 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 TENGAH RM 595,850.00
3 PTD 182570 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 TEPI RM 613,700.00
4 PTD 182576 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 TENGAH RM 595,850.00
5 PTD 182577 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 TENGAH RM 595,850.00
6 PTD 182578 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,038.00 PENJURU RM 745,450.00
7 PTD 182086 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
8 PTD 182087 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
9 PTD 182088 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
10 PTD 182092 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 531,250.00
11 PTD 182093 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
12 PTD 182094 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
13 PTD 182100 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
14 PTD 182101 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,795.00 PENJURU RM 658,750.00
15 PTD 182110 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
16 PTD 182111 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
17 PTD 182112 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 549,100.00
18 PTD 182116 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
19 PTD 182117 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
20 PTD 182121 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
21 PTD 182122 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
22 PTD 182123 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,775.00 PENJURU RM 666,400.00
23 PTD 182128 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
24 PTD 182129 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
25 PTD 182130 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
26 PTD 182139 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
27 PTD 182140 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
28 PTD 182141 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,258.00 TEPI RM 578,850.00
29 PTD 182151 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
30 PTD 182152 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
31 PTD 182153 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,326.00 PENJURU RM 590,750.00
32 PTD 182156 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
33 PTD 182157 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
34 PTD 182158 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
35 PTD 182164 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 534,650.00
36 PTD 182165 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,494.00 PENJURU RM 657,050.00
37 PTD 182171 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
38 PTD 182172 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
39 PTD 182173 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
40 PTD 182177 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
41 PTD 182178 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 540,600.00
42 PTD 182181 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
43 PTD 182182 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 526,150.00
44 PTD 182188 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
45 PTD 182189 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
46 PTD 182190 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
47 PTD 182194 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
48 PTD 182195 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 549,100.00
49 PTD 182200 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
50 PTD 182201 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 534,650.00
51 PTD 182202 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,792.00 0.00 PENJURU RM 667,250.00