MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 92297 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
2 PTD 92298 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
3 PTD 92299 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
4 PTD 92300 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
5 PTD 92301 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
6 PTD 92302 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
7 PTD 92303 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
8 PTD 92304 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
9 PTD 92305 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
10 PTD 92306 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
11 PTD 92307 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 594,888.00
12 PTD 92308 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
13 PTD 92309 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
14 PTD 92310 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
15 PTD 92311 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
16 PTD 92312 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
17 PTD 92313 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
18 PTD 92314 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
19 PTD 92315 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
20 PTD 92316 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
21 PTD 92317 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
22 PTD 92318 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
23 PTD 92319 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
24 PTD 92320 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
25 PTD 92321 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
26 PTD 92322 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
27 PTD 92323 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
28 PTD 92324 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
29 PTD 92325 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
30 PTD 92326 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
31 PTD 92327 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
32 PTD 92328 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
33 PTD 92329 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
34 PTD 92330 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
35 PTD 92331 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,321.00 0.00 PENJURU RM 636,728.00
36 PTD 92332 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,321.00 0.00 PENJURU RM 631,728.00
37 PTD 92333 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
38 PTD 92334 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
39 PTD 92335 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
40 PTD 92336 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
41 PTD 92337 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
42 PTD 92338 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
43 PTD 92339 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
44 PTD 92340 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
45 PTD 92341 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
46 PTD 92342 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
47 PTD 92343 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
48 PTD 92344 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
49 PTD 92345 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 453,888.00
50 PTD 92346 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 453,888.00
51 PTD 92347 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
52 PTD 92348 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
53 PTD 92349 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
54 PTD 92350 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
55 PTD 92351 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
56 PTD 92352 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
57 PTD 92353 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
58 PTD 92354 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
59 PTD 92355 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 453,888.00
60 PTD 92356 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 589,888.00
61 PTD 92357 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
62 PTD 92358 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
63 PTD 92359 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
64 PTD 92360 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
65 PTD 92361 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
66 PTD 92362 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
67 PTD 92363 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,250.00 0.00 TENGAH RM 513,888.00
68 PTD 92364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,250.00 0.00 TENGAH RM 513,888.00
69 PTD 92365 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
70 PTD 92366 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
71 PTD 92367 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
72 PTD 92368 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
73 PTD 92369 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 423,888.00
74 PTD 92370 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,519.00 0.00 PENJURU RM 639,648.00
75 PTD 92371 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,772.00 0.00 PENJURU RM 694,768.00
76 PTD 92372 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
77 PTD 92373 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
78 PTD 92375 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
79 PTD 92376 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
80 PTD 92377 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
81 PTD 92378 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
82 PTD 92379 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
83 PTD 92380 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
84 PTD 92381 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
85 PTD 92382 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
86 PTD 92383 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
87 PTD 92384 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 594,888.00
88 PTD 92385 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
89 PTD 92387 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
90 PTD 92388 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
91 PTD 92389 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
92 PTD 92390 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
93 PTD 92391 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
94 PTD 92392 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
95 PTD 92393 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
96 PTD 92394 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
97 PTD 92395 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TEPI RM 458,888.00
98 PTD 92396 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
99 PTD 92397 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
100 PTD 92398 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
101 PTD 92399 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
102 PTD 92400 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
103 PTD 92401 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
104 PTD 92403 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
105 PTD 92404 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
106 PTD 92405 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
107 PTD 92406 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 0.00 TENGAH RM 428,888.00
108 PTD 92408 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,321.00 0.00 PENJURU RM 636,728.00
109 PTD 92409 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,825.00 0.00 PENJURU RM 651,888.00
110 PTD 92410 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
111 PTD 92411 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
112 PTD 92413 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
113 PTD 92415 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
114 PTD 92418 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
115 PTD 92419 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
116 PTD 92421 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
117 PTD 92423 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TEPI RM 462,688.00
118 PTD 92426 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
119 PTD 92427 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
120 PTD 92428 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
121 PTD 92431 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
122 PTD 92432 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TEPI RM 462,688.00
123 PTD 92433 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,752.00 0.00 TEPI RM 603,968.00
124 PTD 92440 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
125 PTD 92441 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,720.00 0.00 TENGAH RM 432,688.00
126 PTD 92442 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,573.00 0.00 PENJURU RM 761,808.00