MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 113044 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,745.00 0.00 PENJURU RM 872,950.00
2 PTD 113045 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 779,450.00
3 PTD 113052 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 779,450.00
4 PTD 113053 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 779,450.00
5 PTD 113058 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
6 PTD 113059 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
7 PTD 113062 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
8 PTD 113063 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
9 PTD 113064 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
10 PTD 113065 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
11 PTD 113066 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
12 PTD 113068 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,745.00 0.00 PENJURU RM 855,100.00
13 PTD 113069 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
14 PTD 113076 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
15 PTD 113077 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
16 PTD 113078 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 761,600.00
17 PTD 113080 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,675.00 0.00 TEPI RM 821,100.00
18 PTD 113081 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
19 PTD 113082 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
20 PTD 113083 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
21 PTD 113088 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
22 PTD 113089 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
23 PTD 113090 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 755,650.00
24 PTD 113092 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,745.00 0.00 PENJURU RM 840,650.00
25 PTD 113093 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
26 PTD 113100 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
27 PTD 113102 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,226.00 0.00 TEPI RM 1,034,450.00
28 PTD 113103 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 741,200.00
29 PTD 113104 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 741,200.00
30 PTD 113110 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 741,200.00
31 PTD 113120 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 759,050.00
32 PTD 113122 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,172.00 0.00 TEPI RM 819,400.00
33 PTD 113123 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
34 PTD 113124 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
35 PTD 113125 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00