MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-1-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
2 UNIT A-1-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
3 UNIT A-2-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
4 UNIT A-2-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
5 UNIT A-3-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
6 UNIT A-3-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
7 UNIT A-4-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
8 UNIT A-4-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
9 UNIT A-4-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
10 UNIT A-4-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
11 UNIT A-4-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
12 UNIT A-4-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
13 UNIT A-5-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
14 UNIT A-6-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
15 UNIT A-6-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
16 UNIT A-7-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,162.00 107.95 TENGAH RM 397,715.00
17 UNIT A-7-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,162.00 107.95 TENGAH RM 397,715.00
18 UNIT A-7-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
19 UNIT A-7-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
20 UNIT A-7-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
21 UNIT A-7-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
22 UNIT A-7-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
23 UNIT A-7-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
24 UNIT A-7-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
25 UNIT A-7-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
26 UNIT A-8-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
27 UNIT A-8-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
28 UNIT A-8-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
29 UNIT A-8-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
30 UNIT A-9-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
31 UNIT A-9-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
32 UNIT A-9-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
33 UNIT A-9-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
34 UNIT A-9-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
35 UNIT A-9-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
36 UNIT A-9-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
37 UNIT A-9-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
38 UNIT A-10-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
39 UNIT A-10-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
40 UNIT A-10-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
41 UNIT A-10-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
42 UNIT A-10-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
43 UNIT A-10-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
44 UNIT A-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
45 UNIT A-10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
46 UNIT A-11-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
47 UNIT A-11-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
48 UNIT A-11-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
49 UNIT A-11-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
50 UNIT A-11-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
51 UNIT A-11-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
52 UNIT A-11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
53 UNIT A-11-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
54 UNIT A-12-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
55 UNIT A-12-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
56 UNIT A-12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
57 UNIT A-12-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
58 UNIT A-12-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
59 UNIT A-12-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
60 UNIT A-12-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
61 UNIT A-12-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
62 UNIT A-13-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
63 UNIT A-13-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
64 UNIT A-13-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
65 UNIT A-13-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
66 UNIT A-13-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
67 UNIT A-13-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
68 UNIT A-13-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
69 UNIT A-13-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
70 UNIT A-14-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
71 UNIT A-14-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
72 UNIT A-14-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
73 UNIT A-14-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
74 UNIT A-14-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
75 UNIT A-14-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
76 UNIT A-14-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
77 UNIT A-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
78 UNIT A-14-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
79 UNIT A-14-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
80 UNIT A-15-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
81 UNIT A-15-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
82 UNIT A-15-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
83 UNIT A-15-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
84 UNIT A-15-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
85 UNIT A-15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
86 UNIT A-15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
87 UNIT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
88 UNIT A-15-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
89 UNIT A-16-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
90 UNIT A-16-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
91 UNIT A-16-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
92 UNIT A-16-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
93 UNIT A-16-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
94 UNIT A-16-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
95 UNIT A-16-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
96 UNIT A-16-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
97 UNIT A-17-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
98 UNIT A-17-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
99 UNIT A-17-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
100 UNIT A-17-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
101 UNIT A-17-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
102 UNIT A-17-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
103 UNIT A-17-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
104 UNIT A-17-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
105 UNIT A-18-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
106 UNIT A-18-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
107 UNIT A-18-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
108 UNIT A-18-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
109 UNIT A-19-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
110 UNIT A-19-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
111 UNIT A-19-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
112 UNIT A-19-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
113 UNIT A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
114 UNIT A-19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
115 UNIT A-19-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
116 UNIT A-19-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
117 UNIT A-20-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
118 UNIT A-20-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
119 UNIT A-20-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
120 UNIT A-20-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
121 UNIT A-20-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
122 UNIT A-20-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
123 UNIT A-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
124 UNIT A-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
125 UNIT A-21-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
126 UNIT A-21-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
127 UNIT A-21-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
128 UNIT A-21-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
129 UNIT A-21-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
130 UNIT A-21-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
131 UNIT A-21-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
132 UNIT A-21-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
133 UNIT A-22-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
134 UNIT A-22-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
135 UNIT A-22-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
136 UNIT A-22-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
137 UNIT A-22-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
138 UNIT A-22-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
139 UNIT A-22-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
140 UNIT A-22-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
141 UNIT A-23-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
142 UNIT A-23-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
143 UNIT A-23-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
144 UNIT A-23-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
145 UNIT A-23-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
146 UNIT A-23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
147 UNIT A-23-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
148 UNIT A-23-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
149 UNIT A-24-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
150 UNIT A-24-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
151 UNIT A-24-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
152 UNIT A-24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
153 UNIT A-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
154 UNIT A-24-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
155 UNIT A-24-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
156 UNIT A-24-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
157 UNIT A-24-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
158 UNIT A-24-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
159 UNIT A-25-34 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
160 UNIT A-25-33 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
161 UNIT A-25-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
162 UNIT A-25-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
163 UNIT A-25-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
164 UNIT A-25-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
165 UNIT A-25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
166 UNIT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
167 UNIT A-26-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
168 UNIT A-26-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
169 UNIT A-26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
170 UNIT A-26-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
171 UNIT A-26-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
172 UNIT A-26-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
173 UNIT A-26-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
174 UNIT A-26-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
175 UNIT A-27-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
176 UNIT A-27-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
177 UNIT A-27-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
178 UNIT A-27-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
179 UNIT A-27-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
180 UNIT A-27-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
181 UNIT A-27-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
182 UNIT A-27-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
183 UNIT A-28-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
184 UNIT A-28-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
185 UNIT A-28-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
186 UNIT A-28-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
187 UNIT A-29-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
188 UNIT A-29-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
189 UNIT A-29-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
190 UNIT A-29-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
191 UNIT A-29-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
192 UNIT A-29-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
193 UNIT A-29-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
194 UNIT A-29-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
195 UNIT A-30-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
196 UNIT A-30-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
197 UNIT A-30-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
198 UNIT A-30-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
199 UNIT A-30-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
200 UNIT A-30-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
201 UNIT A-30-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
202 UNIT A-30-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
203 UNIT A-31-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
204 UNIT A-31-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
205 UNIT A-31-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
206 UNIT A-31-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
207 UNIT A-31-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
208 UNIT A-31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
209 UNIT A-32-34 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
210 UNIT A-32-33 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
211 UNIT A-32-32 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
212 UNIT A-32-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
213 UNIT A-32-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
214 UNIT A-32-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
215 UNIT A-33-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
216 UNIT A-33-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
217 UNIT A-33-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 336,515.00
218 UNIT A-33-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
219 UNIT A-33-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
220 UNIT A-33-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
221 UNIT A-34-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
222 UNIT A-34-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
223 UNIT A-34-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
224 UNIT A-34-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
225 UNIT A-34-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
226 UNIT A-34-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
227 UNIT A-34-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
228 UNIT A-34-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
229 UNIT A-34-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
230 UNIT A-34-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
231 UNIT A-35-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
232 UNIT A-35-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
233 UNIT A-35-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
234 UNIT A-35-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
235 UNIT A-35-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
236 UNIT A-35-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
237 UNIT B-1-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
238 UNIT B-1-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
239 UNIT B-1-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
240 UNIT B-1-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
241 UNIT B-1-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
242 UNIT B-2-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
243 UNIT B-2-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
244 UNIT B-2-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
245 UNIT B-2-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
246 UNIT B-3-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
247 UNIT B-3-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
248 UNIT B-3-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
249 UNIT B-3-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
250 UNIT B-3-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
251 UNIT B-4-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
252 UNIT B-4-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
253 UNIT B-4-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
254 UNIT B-4-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
255 UNIT B-5-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
256 UNIT B-5-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
257 UNIT B-5-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
258 UNIT B-5-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
259 UNIT B-5-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
260 UNIT B-6-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
261 UNIT B-6-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
262 UNIT B-6-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
263 UNIT B-6-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
264 UNIT B-7-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
265 UNIT B-7-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
266 UNIT B-7-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
267 UNIT B-7-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
268 UNIT B-7-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
269 UNIT B-7-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
270 UNIT B-7-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
271 UNIT B-7-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 893.00 82.96 TENGAH RM 352,665.00
272 UNIT B-8-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
273 UNIT B-8-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
274 UNIT B-8-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
275 UNIT B-8-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
276 UNIT B-8-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
277 UNIT B-9-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
278 UNIT B-9-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
279 UNIT B-9-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
280 UNIT B-9-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
281 UNIT B-9-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
282 UNIT B-9-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
283 UNIT B-9-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
284 UNIT B-9-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
285 UNIT B-10-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
286 UNIT B-10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
287 UNIT B-10-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
288 UNIT B-10-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
289 UNIT B-10-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
290 UNIT B-10-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
291 UNIT B-11-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
292 UNIT B-11-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
293 UNIT B-11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
294 UNIT B-11-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
295 UNIT B-11-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
296 UNIT B-11-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
297 UNIT B-11-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
298 UNIT B-11-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
299 UNIT B-12-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
300 UNIT B-12-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
301 UNIT B-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
302 UNIT B-12-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
303 UNIT B-12-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
304 UNIT B-12-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
305 UNIT B-12-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
306 UNIT B-12-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
307 UNIT B-13-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
308 UNIT B-13-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
309 UNIT B-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
310 UNIT B-13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
311 UNIT B-13-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
312 UNIT B-13-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
313 UNIT B-13-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
314 UNIT B-13-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
315 UNIT B-14-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 256,615.00
316 UNIT B-14-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
317 UNIT B-14-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
318 UNIT B-14-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
319 UNIT B-14-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
320 UNIT B-14-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
321 UNIT B-14-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
322 UNIT B-14-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
323 UNIT B-14-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
324 UNIT B-14-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 256,615.00
325 UNIT B-14-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
326 UNIT B-15-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
327 UNIT B-15-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
328 UNIT B-15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
329 UNIT B-15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
330 UNIT B-15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
331 UNIT B-15-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
332 UNIT B-15-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
333 UNIT B-15-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
334 UNIT B-16-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
335 UNIT B-16-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
336 UNIT B-16-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
337 UNIT B-16-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
338 UNIT B-16-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
339 UNIT B-16-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
340 UNIT B-16-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
341 UNIT B-16-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
342 UNIT B-17-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
343 UNIT B-17-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
344 UNIT B-17-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
345 UNIT B-17-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
346 UNIT B-17-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
347 UNIT B-17-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
348 UNIT B-17-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
349 UNIT B-17-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
350 UNIT B-18-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
351 UNIT B-18-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
352 UNIT B-19-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
353 UNIT B-19-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
354 UNIT B-19-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
355 UNIT B-19-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
356 UNIT B-19-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
357 UNIT B-19-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
358 UNIT B-20-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
359 UNIT B-20-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
360 UNIT B-20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
361 UNIT B-20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
362 UNIT B-20-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
363 UNIT B-20-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
364 UNIT B-20-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
365 UNIT B-20-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
366 UNIT B-21-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
367 UNIT B-21-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
368 UNIT B-21-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
369 UNIT B-21-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
370 UNIT B-21-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
371 UNIT B-21-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
372 UNIT B-21-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
373 UNIT B-21-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
374 UNIT B-22-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
375 UNIT B-22-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
376 UNIT B-22-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
377 UNIT B-22-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
378 UNIT B-22-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
379 UNIT B-22-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
380 UNIT B-22-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
381 UNIT B-22-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
382 UNIT B-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
383 UNIT B-23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
384 UNIT B-23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
385 UNIT B-23-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
386 UNIT B-23-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
387 UNIT B-23-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
388 UNIT B-23-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
389 UNIT B-23-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
390 UNIT B-24-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
391 UNIT B-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
392 UNIT B-24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
393 UNIT B-24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
394 UNIT B-24-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
395 UNIT B-24-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
396 UNIT B-24-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
397 UNIT B-24-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
398 UNIT B-24-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
399 UNIT B-24-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
400 UNIT B-25-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
401 UNIT B-25-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
402 UNIT B-25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
403 UNIT B-25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
404 UNIT B-25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
405 UNIT B-25-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
406 UNIT B-25-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
407 UNIT B-25-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
408 UNIT B-26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
409 UNIT B-26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
410 UNIT B-26-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
411 UNIT B-26-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
412 UNIT B-26-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
413 UNIT B-26-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
414 UNIT B-26-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
415 UNIT B-26-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
416 UNIT B-27-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
417 UNIT B-27-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
418 UNIT B-27-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
419 UNIT B-27-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
420 UNIT B-27-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
421 UNIT B-27-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
422 UNIT B-27-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
423 UNIT B-27-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
424 UNIT B-28-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
425 UNIT B-28-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
426 UNIT B-29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
427 UNIT B-29-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
428 UNIT B-29-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
429 UNIT B-29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
430 UNIT B-29-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
431 UNIT B-29-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
432 UNIT B-29-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
433 UNIT B-29-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
434 UNIT B-30-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
435 UNIT B-30-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
436 UNIT B-30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
437 UNIT B-30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
438 UNIT B-30-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
439 UNIT B-30-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
440 UNIT B-30-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
441 UNIT B-30-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
442 UNIT B-31-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
443 UNIT B-31-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
444 UNIT B-31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
445 UNIT B-31-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
446 UNIT B-31-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
447 UNIT B-31-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
448 UNIT B-32-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
449 UNIT B-32-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
450 UNIT B-32-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
451 UNIT B-32-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
452 UNIT B-32-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
453 UNIT B-32-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
454 UNIT B-33-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
455 UNIT B-33-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
456 UNIT B-33-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
457 UNIT B-33-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
458 UNIT B-33-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
459 UNIT B-33-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
460 UNIT B-34-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
461 UNIT B-34-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
462 UNIT B-34-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
463 UNIT B-34-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
464 UNIT B-34-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
465 UNIT B-34-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
466 UNIT B-34-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
467 UNIT B-34-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
468 UNIT B-35-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
469 UNIT B-35-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
470 UNIT B-35-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
471 UNIT B-35-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
472 UNIT B-35-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
473 UNIT B-35-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
474 UNIT D1-1-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
475 UNIT D1-1-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 PENJURU RM 438,515.00
476 UNIT D1-1-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
477 UNIT D1-2-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 TENGAH RM 373,065.00
478 UNIT D1-2-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
479 UNIT D1-3-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
480 UNIT D1-3-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
481 UNIT D1-4-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
482 UNIT D1-4-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 PENJURU RM 438,515.00
483 UNIT D1-5-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 TENGAH RM 373,065.00
484 UNIT D1-5-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
485 UNIT D1-6-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
486 UNIT D1-6-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
487 UNIT D1-7-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
488 UNIT D1-7-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 PENJURU RM 438,515.00
489 UNIT D1-8-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
490 UNIT D1-8-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
491 UNIT D1-9-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
492 UNIT D1-9-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
493 UNIT D1-10-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
494 UNIT D1-10-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
495 UNIT D1-11-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
496 UNIT D1-11-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
497 UNIT D1-12-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
498 UNIT D1-12-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
499 UNIT D1-13-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
500 UNIT D1-13-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
501 UNIT D1-13-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
502 UNIT D1-13-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
503 UNIT D1-14-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
504 UNIT D1-14-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
505 UNIT D1-14-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
506 UNIT D1-14-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
507 UNIT D1-15-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
508 UNIT D1-15-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
509 UNIT D1-16-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
510 UNIT D1-16-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
511 UNIT D1-17-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
512 UNIT D1-17-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
513 UNIT D1-17-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
514 UNIT D1-17-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
515 UNIT D1-18-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
516 UNIT D1-18-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
517 UNIT D1-19-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
518 UNIT D1-19-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
519 UNIT D1-20-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
520 UNIT D1-20-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
521 UNIT D1-21-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
522 UNIT D1-21-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
523 UNIT D1-22-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
524 UNIT D1-22-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
525 UNIT D1-22-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
526 UNIT D1-23-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
527 UNIT D1-23-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
528 UNIT D1-24-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
529 UNIT D1-24-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
530 UNIT D1-24-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
531 UNIT D1-24-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
532 UNIT D1-25-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
533 UNIT D1-25-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
534 UNIT D1-26-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
535 UNIT D1-26-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
536 UNIT D1-27-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
537 UNIT D1-27-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
538 UNIT D1-28-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
539 UNIT D1-28-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
540 UNIT D1-29-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
541 UNIT D1-29-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
542 UNIT D1-30-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
543 UNIT D1-30-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
544 UNIT D1-31-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
545 UNIT D1-31-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
546 UNIT D1-32-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
547 UNIT D1-32-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
548 UNIT D1-33-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
549 UNIT D1-33-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
550 UNIT D1-34-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
551 UNIT D1-34-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
552 UNIT D1-34-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
553 UNIT D1-34-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
554 UNIT D1-35-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
555 UNIT D1-35-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
556 UNIT D2-1-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
557 UNIT D2-2-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
558 UNIT D2-2-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
559 UNIT D2-2-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
560 UNIT D2-2-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
561 UNIT D2-3-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
562 UNIT D2-3-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
563 UNIT D2-4-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
564 UNIT D2-4-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
565 UNIT D2-5-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
566 UNIT D2-5-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
567 UNIT D2-6-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
568 UNIT D2-6-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
569 UNIT D2-7-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
570 UNIT D2-7-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
571 UNIT D2-8-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
572 UNIT D2-8-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
573 UNIT D2-9-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
574 UNIT D2-9-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
575 UNIT D2-10-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
576 UNIT D2-10-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
577 UNIT D2-11-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
578 UNIT D2-11-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
579 UNIT D2-12-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
580 UNIT D2-12-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
581 UNIT D2-13-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
582 UNIT D2-13-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
583 UNIT D2-13-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
584 UNIT D2-13-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
585 UNIT D2-14-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
586 UNIT D2-14-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
587 UNIT D2-14-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
588 UNIT D2-14-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
589 UNIT D2-15-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
590 UNIT D2-15-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
591 UNIT D2-16-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
592 UNIT D2-16-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
593 UNIT D2-17-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
594 UNIT D2-17-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
595 UNIT D2-17-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
596 UNIT D2-17-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
597 UNIT D2-18-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
598 UNIT D2-18-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
599 UNIT D2-19-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
600 UNIT D2-19-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
601 UNIT D2-20-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
602 UNIT D2-20-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
603 UNIT D2-21-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
604 UNIT D2-21-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
605 UNIT D2-22-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
606 UNIT D2-22-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
607 UNIT D2-22-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
608 UNIT D2-23-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
609 UNIT D2-23-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
610 UNIT D2-24-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
611 UNIT D2-24-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
612 UNIT D2-24-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
613 UNIT D2-24-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
614 UNIT D2-25-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
615 UNIT D2-25-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
616 UNIT D2-26-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
617 UNIT D2-26-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
618 UNIT D2-27-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
619 UNIT D2-27-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
620 UNIT D2-28-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
621 UNIT D2-28-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
622 UNIT D2-29-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
623 UNIT D2-29-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
624 UNIT D2-30-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
625 UNIT D2-30-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
626 UNIT D2-31-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
627 UNIT D2-31-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
628 UNIT D2-32-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
629 UNIT D2-32-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
630 UNIT D2-33-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
631 UNIT D2-33-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
632 UNIT D2-34-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
633 UNIT D2-34-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
634 UNIT D2-34-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
635 UNIT D2-34-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
636 UNIT D2-35-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
637 UNIT D2-35-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00