MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 63080 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 497,080.00
2 PTD 63081 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 497,080.00
3 PTD 63082 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 497,080.00
4 PTD 63085 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 497,080.00
5 PTD 63087 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,688.00 PENJURU RM 584,239.00
6 PTD 63091 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,145.00
7 PTD 63095 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,145.00
8 PTD 63097 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,794.00 TEPI RM 505,291.00
9 PTD 63101 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
10 PTD 63102 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
11 PTD 63106 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
12 PTD 63107 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,688.00 PENJURU RM 537,801.00
13 PTD 63113 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
14 PTD 63114 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
15 PTD 63115 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
16 PTD 63120 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
17 PTD 63121 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TEPI RM 504,305.00
18 PTD 63172 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TEPI RM 504,305.00
19 PTD 63173 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
20 PTD 63178 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
21 PTD 63179 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
22 PTD 63180 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
23 PTD 63186 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,688.00 PENJURU RM 537,801.00
24 PTD 63187 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
25 PTD 63191 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
26 PTD 63192 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
27 PTD 63197 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
28 PTD 63202 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
29 PTD 63203 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
30 PTD 63207 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
31 PTD 63213 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
32 PTD 63214 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
33 PTD 63215 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
34 PTD 63250 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
35 PTD 63251 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
36 PTD 63252 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
37 PTD 63258 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
38 PTD 63259 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TEPI RM 504,305.00
39 PTD 63264 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
40 PTD 63265 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
41 PTD 63266 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
42 PTD 63272 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 495,805.00
43 PTD 63276 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
44 PTD 63277 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
45 PTD 63282 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
46 PTD 63286 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,145.00
47 PTD 63287 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,145.00
48 PTD 63290 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,145.00
49 PTD 63296 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
50 PTD 63298 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
51 PTD 63304 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
52 PTD 63310 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
53 PTD 63311 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
54 PTD 63317 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
55 PTD 63328 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
56 PTD 63329 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
57 PTD 63334 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TEPI RM 454,240.00
58 PTD 63335 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
59 PTD 63341 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
60 PTD 63342 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
61 PTD 63343 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
62 PTD 63350 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
63 PTD 63355 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
64 PTD 63356 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
65 PTD 63357 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
66 PTD 63364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
67 PTD 63371 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
68 PTD 63372 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
69 PTD 63373 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 445,740.00
70 PTD 63378 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
71 PTD 63380 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
72 PTD 63387 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
73 PTD 63388 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
74 PTD 63389 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TEPI RM 452,370.00
75 PTD 63394 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
76 PTD 63395 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00
77 PTD 63396 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 TENGAH RM 443,870.00