MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 199913 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
2 PTD 199914 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
3 PTD 199915 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
4 PTD 199920 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
5 PTD 199926 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
6 PTD 199927 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
7 PTD 199928 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 13,028.00 3,921.00 PENJURU RM 2,265,250.00
8 PTD 200069 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
9 PTD 200070 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
10 PTD 200071 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
11 PTD 200072 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
12 PTD 200073 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,198.00 3,921.00 PENJURU RM 2,449,700.00
13 PTD 200074 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,198.00 3,921.00 PENJURU RM 2,449,700.00
14 PTD 200075 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
15 PTD 200076 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
16 PTD 200077 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
17 PTD 200078 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
18 PTD 199929 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 13,028.00 3,921.00 PENJURU RM 2,265,250.00
19 PTD 199930 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
20 PTD 199931 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
21 PTD 199937 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
22 PTD 199938 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TEPI RM 1,638,800.00
23 PTD 199942 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
24 PTD 199943 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
25 PTD 199944 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
26 PTD 199945 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,200.00 3,921.00 TENGAH RM 1,605,650.00
27 PTD 199951 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
28 PTD 199952 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
29 PTD 199953 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
30 PTD 199954 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
31 PTD 199959 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TEPI RM 1,770,550.00
32 PTD 199960 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
33 PTD 199961 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
34 PTD 200088 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 16,627.00 4,283.00 PENJURU RM 2,652,000.00
35 PTD 200089 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
36 PTD 200090 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
37 PTD 200091 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
38 PTD 200092 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
39 PTD 200099 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,127.00 4,283.00 PENJURU RM 2,524,500.00
40 PTD 200100 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,127.00 4,283.00 PENJURU RM 2,524,500.00
41 PTD 200107 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
42 PTD 200108 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
43 PTD 200109 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
44 PTD 200110 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
45 PTD 200111 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 16,627.00 4,283.00 PENJURU RM 2,652,000.00
46 PTD 199976 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
47 PTD 199977 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
48 PTD 199978 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TEPI RM 1,770,550.00
49 PTD 199983 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
50 PTD 199984 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
51 PTD 199985 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
52 PTD 199986 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
53 PTD 199997 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 13,000.00 4,283.00 TEPI RM 2,361,300.00
54 PTD 200005 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TEPI RM 1,770,550.00
55 PTD 200009 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
56 PTD 200010 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
57 PTD 200011 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
58 PTD 200012 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
59 PTD 200115 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,127.00 4,283.00 PENJURU RM 2,524,500.00
60 PTD 200121 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
61 PTD 200122 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
62 PTD 200123 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
63 PTD 200124 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
64 PTD 200125 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
65 PTD 200126 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
66 PTD 200129 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 13,377.00 4,283.00 PENJURU RM 2,342,600.00
67 PTD 200130 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
68 PTD 200131 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
69 PTD 200132 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
70 PTD 200133 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
71 PTD 200134 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
72 PTD 200135 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
73 PTD 200136 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
74 PTD 200017 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
75 PTD 200018 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
76 PTD 200019 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
77 PTD 200020 INDUSTRI KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 7,800.00 4,283.00 TENGAH RM 1,737,400.00
78 PTD 200033 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,000.00 6,611.00 TEPI RM 2,907,000.00
79 PTD 200034 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 15,000.00 6,611.00 TEPI RM 2,890,000.00
80 PTD 200037 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
81 PTD 200038 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
82 PTD 200039 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
83 PTD 200145 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 20,894.00 6,611.00 PENJURU RM 3,356,650.00
84 PTD 200146 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
85 PTD 200147 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
86 PTD 200148 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
87 PTD 200149 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
88 PTD 200150 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
89 PTD 200163 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
90 PTD 200164 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
91 PTD 200165 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
92 PTD 200166 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
93 PTD 200167 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
94 PTD 200168 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 20,644.00 6,611.00 PENJURU RM 3,335,400.00
95 PTD 200050 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00
96 PTD 200051 INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 12,000.00 6,611.00 TENGAH RM 2,436,100.00