MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 659,600.00
2 UNIT #09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 396,950.00
3 UNIT #09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 585,650.00
4 UNIT #09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 588,200.00
5 UNIT #09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 398,650.00
6 UNIT #09-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 661,300.00
7 UNIT #09-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 760,750.00
8 UNIT #10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 589,900.00
9 UNIT #10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 397,800.00
10 UNIT #10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 586,500.00
11 UNIT #10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 589,050.00
12 UNIT #10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 662,150.00
13 UNIT #10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 761,600.00
14 UNIT #11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 397,800.00
15 UNIT #11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 397,800.00
16 UNIT #11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 661,300.00
17 UNIT #11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 399,500.00
18 UNIT #11-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 399,500.00
19 UNIT #11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 589,900.00
20 UNIT #11-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 763,300.00
21 UNIT #12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 398,650.00
22 UNIT #12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 589,050.00
23 UNIT #12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 761,600.00
24 UNIT #12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 593,300.00
25 UNIT #12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 590,750.00
26 UNIT #12-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 663,850.00
27 UNIT #13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 592,450.00
28 UNIT #13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 663,000.00
29 UNIT #13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 663,000.00
30 UNIT #13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 594,150.00
31 UNIT #13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 664,700.00
32 UNIT #13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 591,600.00
33 UNIT #13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 400,350.00
34 UNIT #13-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 765,850.00
35 UNIT #14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 399,500.00
36 UNIT #14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 399,500.00
37 UNIT #14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 590,750.00
38 UNIT #14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 765,000.00
39 UNIT #14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 401,200.00
40 UNIT #14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 665,550.00
41 UNIT #14-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 592,450.00
42 UNIT #15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 593,300.00
43 UNIT #15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 664,700.00
44 UNIT #15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 664,700.00
45 UNIT #15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 765,850.00
46 UNIT #15-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 666,400.00
47 UNIT #15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 592,450.00
48 UNIT #15-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 666,400.00
49 UNIT #16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 665,550.00
50 UNIT #16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 591,600.00
51 UNIT #16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 400,350.00
52 UNIT #16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 591,600.00
53 UNIT #16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 402,050.00
54 UNIT #16-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 667,250.00
55 UNIT #16-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 593,300.00
56 UNIT #17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 595,000.00
57 UNIT #17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 401,200.00
58 UNIT #17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 768,400.00
59 UNIT #17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 596,700.00
60 UNIT #17-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 402,900.00
61 UNIT #17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 668,100.00
62 UNIT #17-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 594,150.00
63 UNIT #18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 593,300.00
64 UNIT #18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 401,200.00
65 UNIT #18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 401,200.00
66 UNIT #18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 593,300.00
67 UNIT #18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 595,000.00
68 UNIT #18-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 668,950.00
69 UNIT #19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 668,100.00
70 UNIT #19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 668,100.00
71 UNIT #19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 598,400.00
72 UNIT #19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 669,800.00
73 UNIT #19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 403,750.00
74 UNIT #19-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 771,800.00
75 UNIT #20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 595,000.00
76 UNIT #20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 402,050.00
77 UNIT #20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 770,950.00
78 UNIT #20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 670,650.00
79 UNIT #20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 403,750.00
80 UNIT #20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 596,700.00
81 UNIT #21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 669,800.00
82 UNIT #21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 402,900.00
83 UNIT #21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 669,800.00
84 UNIT #21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 595,850.00
85 UNIT #21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 771,800.00
86 UNIT #21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 597,550.00
87 UNIT #21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 404,600.00
88 UNIT #22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 599,250.00
89 UNIT #22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 671,500.00
90 UNIT #22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 600,950.00
91 UNIT #22-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 598,400.00
92 UNIT #22-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 598,400.00
93 UNIT #22-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 775,200.00
94 UNIT #23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 597,550.00
95 UNIT #23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 403,750.00
96 UNIT #23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 672,350.00
97 UNIT #23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 597,550.00
98 UNIT #23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 674,050.00
99 UNIT #23-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 405,450.00
100 UNIT #23-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 674,050.00
101 UNIT #24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 600,100.00
102 UNIT #24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 775,200.00
103 UNIT #24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 599,250.00
104 UNIT #24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 674,900.00
105 UNIT #24-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 599,250.00
106 UNIT #25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 598,400.00
107 UNIT #25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 404,600.00
108 UNIT #25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 674,050.00
109 UNIT #25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 598,400.00
110 UNIT #25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 406,300.00
111 UNIT #25-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 675,750.00
112 UNIT #25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 777,750.00
113 UNIT #26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 405,450.00
114 UNIT #26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 405,450.00
115 UNIT #26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 776,900.00
116 UNIT #26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 604,350.00
117 UNIT #26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 676,600.00
118 UNIT #26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 407,150.00
119 UNIT #27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 675,750.00
120 UNIT #27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 405,450.00
121 UNIT #27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 600,100.00
122 UNIT #27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 778,600.00
123 UNIT #27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 601,800.00
124 UNIT #27-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 677,450.00
125 UNIT #27-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 601,800.00
126 UNIT #28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 604,350.00
127 UNIT #28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 600,950.00
128 UNIT #28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 676,600.00
129 UNIT #28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 606,050.00
130 UNIT #28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 408,850.00
131 UNIT #28-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 408,850.00
132 UNIT #29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 601,800.00
133 UNIT #29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 406,300.00
134 UNIT #29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 601,800.00
135 UNIT #29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 604,350.00
136 UNIT #29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 604,350.00
137 UNIT #30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 678,300.00
138 UNIT #30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 407,150.00
139 UNIT #30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 678,300.00
140 UNIT #30-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 607,750.00
141 UNIT #30-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 409,700.00
142 UNIT #30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 680,850.00
143 UNIT #30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 777,750.00
144 UNIT #31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 606,900.00
145 UNIT #31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 680,000.00
146 UNIT #31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 604,350.00
147 UNIT #31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 782,850.00
148 UNIT #31-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 681,700.00
149 UNIT #31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 606,050.00
150 UNIT #31-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 784,550.00
151 UNIT #32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 604,350.00
152 UNIT #32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 408,850.00
153 UNIT #32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 680,850.00
154 UNIT #32-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 783,700.00
155 UNIT #32-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 682,550.00
156 UNIT #32-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 606,050.00
157 UNIT #32-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 606,050.00
158 UNIT #33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 681,700.00
159 UNIT #33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 409,700.00
160 UNIT #33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 605,200.00
161 UNIT #33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 784,550.00
162 UNIT #33-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 609,450.00
163 UNIT #33-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 683,400.00
164 UNIT #33-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 787,100.00
165 UNIT #34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 PENJURU RM 608,600.00
166 UNIT #34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 606,050.00
167 UNIT #34-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 684,250.00
168 UNIT #34-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 411,400.00
169 UNIT #34-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 411,400.00
170 UNIT #34-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 607,750.00
171 UNIT #35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 410,550.00
172 UNIT #35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 410,550.00
173 UNIT #35-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 606,900.00
174 UNIT #35-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 608,600.00
175 UNIT #35-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 685,100.00
176 UNIT #36-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 607,750.00
177 UNIT #36-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 412,250.00
178 UNIT #37-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 411,400.00
179 UNIT #37-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TEPI RM 413,100.00
180 UNIT #37-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,216.00 PENJURU RM 791,350.00
181 UNIT #38-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 609,450.00
182 UNIT #38-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 882.00 TENGAH RM 611,150.00
183 UNIT #39-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,054.00 TENGAH RM 686,800.00
184 UNIT #39-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 559.00 TENGAH RM 413,950.00