MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A01-17 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
2 STRATA A01-20 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
3 STRATA A01-21 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
4 STRATA A01-24 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 70.00 TENGAH RM 832,065.00
5 STRATA A01-26 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
6 STRATA A01-27 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 689.00 64.00 TENGAH RM 761,345.00
7 STRATA B01-03 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 560.00 52.00 TENGAH RM 618,800.00
8 STRATA B01-05 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 560.00 52.00 TENGAH RM 618,800.00
9 STRATA B01-06 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 784,550.00
10 STRATA B01-08 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 90.00 TENGAH RM 988,380.00
11 STRATA B01-09 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
12 STRATA B01-13 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 51.00 TENGAH RM 606,645.00
13 STRATA A09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 293,564.50
14 STRATA A09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
15 STRATA A09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
16 STRATA A09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
17 STRATA A09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
18 STRATA A09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 334,687.50
19 STRATA A09-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
20 STRATA A09-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
21 STRATA A10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 295,069.00
22 STRATA A10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
23 STRATA A10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
24 STRATA A10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
25 STRATA A10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
26 STRATA A10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
27 STRATA A10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
28 STRATA A10-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
29 STRATA A11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
30 STRATA A11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
31 STRATA A11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
32 STRATA A11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
33 STRATA A11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 296,573.50
34 STRATA A11-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
35 STRATA A11-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
36 STRATA A11-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
37 STRATA A12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
38 STRATA A12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
39 STRATA A12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
40 STRATA A12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
41 STRATA A12-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 298,078.00
42 STRATA A12-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 339,694.00
43 STRATA A12-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
44 STRATA A12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
45 STRATA A13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 299,591.00
46 STRATA A13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
47 STRATA A13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
48 STRATA A13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
49 STRATA A13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
50 STRATA A13-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
51 STRATA A13-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
52 STRATA A13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
53 STRATA A14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
54 STRATA A14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
55 STRATA A14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
56 STRATA A14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
57 STRATA A14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 301,095.50
58 STRATA A14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 343,026.00
59 STRATA A14-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 343,026.00
60 STRATA A14-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
61 STRATA A15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
62 STRATA A15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
63 STRATA A15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
64 STRATA A15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
65 STRATA A15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 302,600.00
66 STRATA A15-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 344,692.00
67 STRATA A15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
68 STRATA A15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
69 STRATA A16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
70 STRATA A16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
71 STRATA A16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
72 STRATA A16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
73 STRATA A16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 304,104.50
74 STRATA A16-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
75 STRATA A16-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
76 STRATA A16-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 346,358.00
77 STRATA A17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 305,609.00
78 STRATA A17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
79 STRATA A17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
80 STRATA A17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
81 STRATA A17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
82 STRATA A17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
83 STRATA A17-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
84 STRATA A17-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
85 STRATA A18-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 307,113.50
86 STRATA A18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
87 STRATA A18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
88 STRATA A18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
89 STRATA A18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
90 STRATA A18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
91 STRATA A18-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,698.50
92 STRATA A18-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,698.50
93 STRATA A19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 308,618.00
94 STRATA A19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
95 STRATA A19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
96 STRATA A19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
97 STRATA A19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
98 STRATA A19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
99 STRATA A19-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
100 STRATA A19-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
101 STRATA A20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
102 STRATA A20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
103 STRATA A20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
104 STRATA A20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
105 STRATA A20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 310,122.50
106 STRATA A20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
107 STRATA A20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
108 STRATA A20-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
109 STRATA A21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
110 STRATA A21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
111 STRATA A21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
112 STRATA A21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
113 STRATA A21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 311,627.00
114 STRATA A21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
115 STRATA A21-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
116 STRATA A21-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
117 STRATA A22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 313,140.00
118 STRATA A22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
119 STRATA A22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
120 STRATA A22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
121 STRATA A22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
122 STRATA A22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
123 STRATA A22-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
124 STRATA A22-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
125 STRATA A23-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 314,644.50
126 STRATA A23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
127 STRATA A23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
128 STRATA A23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
129 STRATA A23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
130 STRATA A23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
131 STRATA A23-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
132 STRATA A23-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 358,037.00
133 STRATA A24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 316,149.00
134 STRATA A24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
135 STRATA A24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
136 STRATA A24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
137 STRATA A24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
138 STRATA A24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
139 STRATA A24-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
140 STRATA A24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
141 STRATA A25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
142 STRATA A25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
143 STRATA A25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
144 STRATA A25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
145 STRATA A25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 317,653.50
146 STRATA A25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
147 STRATA A25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
148 STRATA A25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
149 STRATA A26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
150 STRATA A26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
151 STRATA A26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
152 STRATA A26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
153 STRATA A26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 319,158.00
154 STRATA A26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 363,043.50
155 STRATA A26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
156 STRATA A26-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
157 STRATA A27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
158 STRATA A27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
159 STRATA A27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
160 STRATA A27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
161 STRATA A27-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 320,662.50
162 STRATA A27-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
163 STRATA A27-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
164 STRATA A27-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 364,709.50
165 STRATA A28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 322,167.00
166 STRATA A28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
167 STRATA A28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
168 STRATA A28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
169 STRATA A28-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
170 STRATA A28-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 366,375.50
171 STRATA A28-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
172 STRATA A28-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 366,375.50
173 STRATA A29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 323,671.50
174 STRATA A29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
175 STRATA A29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
176 STRATA A29-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
177 STRATA A29-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
178 STRATA A29-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
179 STRATA A29-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
180 STRATA A29-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
181 STRATA A30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
182 STRATA A30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
183 STRATA A30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
184 STRATA A30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
185 STRATA A30-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 325,176.00
186 STRATA A30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
187 STRATA A30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
188 STRATA A30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
189 STRATA B09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
190 STRATA B09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
191 STRATA B09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
192 STRATA B09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
193 STRATA B09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 293,564.50
194 STRATA B09-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
195 STRATA B09-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
196 STRATA B09-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
197 STRATA B10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
198 STRATA B10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
199 STRATA B10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
200 STRATA B10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
201 STRATA B10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 295,069.00
202 STRATA B10-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
203 STRATA B10-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
204 STRATA B10-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 336,353.50
205 STRATA B11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 296,573.50
206 STRATA B11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
207 STRATA B11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
208 STRATA B11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
209 STRATA B11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
210 STRATA B11-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
211 STRATA B11-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
212 STRATA B11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
213 STRATA B12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 298,078.00
214 STRATA B12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
215 STRATA B12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
216 STRATA B12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
217 STRATA B12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
218 STRATA B12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
219 STRATA B12-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
220 STRATA B12-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
221 STRATA B13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
222 STRATA B13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
223 STRATA B13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
224 STRATA B13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
225 STRATA B13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 299,591.00
226 STRATA B13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 341,360.00
227 STRATA B13-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
228 STRATA B13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
229 STRATA B14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 301,095.50
230 STRATA B14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
231 STRATA B14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
232 STRATA B14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
233 STRATA B14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
234 STRATA B14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
235 STRATA B14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 343,026.00
236 STRATA B14-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
237 STRATA B15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 302,600.00
238 STRATA B15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
239 STRATA B15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
240 STRATA B15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
241 STRATA B15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
242 STRATA B15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
243 STRATA B15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
244 STRATA B15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
245 STRATA B16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 304,104.50
246 STRATA B16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
247 STRATA B16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
248 STRATA B16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
249 STRATA B16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
250 STRATA B16-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
251 STRATA B16-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
252 STRATA B16-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
253 STRATA B17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
254 STRATA B17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
255 STRATA B17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
256 STRATA B17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
257 STRATA B17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 305,609.00
258 STRATA B17-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
259 STRATA B17-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
260 STRATA B17-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 348,032.50
261 STRATA B18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
262 STRATA B18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
263 STRATA B18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
264 STRATA B18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
265 STRATA B18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 307,113.50
266 STRATA B18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
267 STRATA B18-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,698.50
268 STRATA B18-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
269 STRATA B19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
270 STRATA B19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
271 STRATA B19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
272 STRATA B19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
273 STRATA B19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 308,618.00
274 STRATA B19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
275 STRATA B19-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
276 STRATA B19-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
277 STRATA B20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 310,122.50
278 STRATA B20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
279 STRATA B20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
280 STRATA B20-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
281 STRATA B20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
282 STRATA B20-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
283 STRATA B20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
284 STRATA B20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
285 STRATA B21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 311,627.00
286 STRATA B21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
287 STRATA B21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
288 STRATA B21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
289 STRATA B21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
290 STRATA B21-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
291 STRATA B21-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
292 STRATA B21-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
293 STRATA B22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
294 STRATA B22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
295 STRATA B22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
296 STRATA B22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
297 STRATA B22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 313,140.00
298 STRATA B22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
299 STRATA B22-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
300 STRATA B22-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
301 STRATA B23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
302 STRATA B23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
303 STRATA B23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
304 STRATA B23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
305 STRATA B23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 314,644.50
306 STRATA B23-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 358,037.00
307 STRATA B23-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
308 STRATA B23-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
309 STRATA B24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
310 STRATA B24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
311 STRATA B24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
312 STRATA B24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
313 STRATA B24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 316,149.00
314 STRATA B24-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
315 STRATA B24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
316 STRATA B24-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 359,703.00
317 STRATA B25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 317,653.50
318 STRATA B25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
319 STRATA B25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
320 STRATA B25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
321 STRATA B25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
322 STRATA B25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
323 STRATA B25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
324 STRATA B25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
325 STRATA B26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 319,158.00
326 STRATA B26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
327 STRATA B26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
328 STRATA B26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
329 STRATA B26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
330 STRATA B26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
331 STRATA B26-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
332 STRATA B26-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
333 STRATA B27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 320,662.50
334 STRATA B27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
335 STRATA B27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
336 STRATA B27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
337 STRATA B27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
338 STRATA B27-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
339 STRATA B27-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
340 STRATA B27-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
341 STRATA B28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
342 STRATA B28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
343 STRATA B28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
344 STRATA B28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
345 STRATA B28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 322,167.00
346 STRATA B28-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
347 STRATA B28-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
348 STRATA B28-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
349 STRATA B29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
350 STRATA B29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
351 STRATA B29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
352 STRATA B29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
353 STRATA B29-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 323,671.50
354 STRATA B29-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 368,041.50
355 STRATA B29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
356 STRATA B29-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
357 STRATA B30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 325,176.00
358 STRATA B30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
359 STRATA B30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
360 STRATA B30-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
361 STRATA B30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
362 STRATA B30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
363 STRATA B30-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
364 STRATA B30-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 369,716.00
365 STRATA C09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 265,574.00
366 STRATA C09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 248,200.00
367 STRATA C09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 248,200.00
368 STRATA C09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 248,200.00
369 STRATA C09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 344,131.00
370 STRATA C09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,131.00
371 STRATA C09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,131.00
372 STRATA C10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 266,934.00
373 STRATA C10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 249,441.00
374 STRATA C10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 249,441.00
375 STRATA C10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 249,441.00
376 STRATA C10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 345,797.00
377 STRATA C10-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 345,797.00
378 STRATA C10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 345,797.00
379 STRATA C11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
380 STRATA C11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
381 STRATA C11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
382 STRATA C11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
383 STRATA C11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 268,294.00
384 STRATA C11-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 347,463.00
385 STRATA C11-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
386 STRATA C11-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
387 STRATA C12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
388 STRATA C12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
389 STRATA C12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
390 STRATA C12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 269,654.00
391 STRATA C12-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
392 STRATA C12-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
393 STRATA C12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
394 STRATA C13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 271,022.50
395 STRATA C13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
396 STRATA C13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
397 STRATA C13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
398 STRATA C13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 350,803.50
399 STRATA C13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 350,803.50
400 STRATA C13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 341,360.00
401 STRATA C14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 272,382.50
402 STRATA C14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
403 STRATA C14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
404 STRATA C14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
405 STRATA C14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
406 STRATA C14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 352,469.50
407 STRATA C14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 352,469.50
408 STRATA C14-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 352,469.50
409 STRATA C14-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
410 STRATA C15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 273,742.50
411 STRATA C15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
412 STRATA C15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
413 STRATA C15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
414 STRATA C15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,135.50
415 STRATA C15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,135.50
416 STRATA C15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
417 STRATA C16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 275,102.50
418 STRATA C16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
419 STRATA C16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
420 STRATA C16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
421 STRATA C16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 355,810.00
422 STRATA C16-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 355,810.00
423 STRATA C16-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
424 STRATA C17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
425 STRATA C17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
426 STRATA C17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
427 STRATA C17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 276,471.00
428 STRATA C17-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 357,476.00
429 STRATA C17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 357,476.00
430 STRATA C17-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
431 STRATA C18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
432 STRATA C18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
433 STRATA C18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
434 STRATA C18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 277,831.00
435 STRATA C18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
436 STRATA C18-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
437 STRATA C18-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
438 STRATA C19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
439 STRATA C19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
440 STRATA C19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
441 STRATA C19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 279,191.00
442 STRATA C19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
443 STRATA C19-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
444 STRATA C19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
445 STRATA C20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
446 STRATA C20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
447 STRATA C20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
448 STRATA C20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 280,551.00
449 STRATA C20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 362,474.00
450 STRATA C20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 362,474.00
451 STRATA C20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 362,474.00
452 STRATA C21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 281,911.00
453 STRATA C21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
454 STRATA C21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
455 STRATA C21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
456 STRATA C21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 364,148.50
457 STRATA C21-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
458 STRATA C21-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
459 STRATA C22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
460 STRATA C22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
461 STRATA C22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
462 STRATA C22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 283,279.50
463 STRATA C22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
464 STRATA C22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
465 STRATA C22-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
466 STRATA C23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
467 STRATA C23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
468 STRATA C23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
469 STRATA C23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 284,639.50
470 STRATA C23-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 367,480.50
471 STRATA C23-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 367,480.50
472 STRATA C23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
473 STRATA C24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 285,999.50
474 STRATA C24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
475 STRATA C24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
476 STRATA C24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
477 STRATA C24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 369,146.50
478 STRATA C24-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
479 STRATA C24-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 359,703.00
480 STRATA C25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 287,359.50
481 STRATA C25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
482 STRATA C25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
483 STRATA C25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
484 STRATA C25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
485 STRATA C25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
486 STRATA C25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
487 STRATA C26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
488 STRATA C26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
489 STRATA C26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
490 STRATA C26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 288,728.00
491 STRATA C26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 372,487.00
492 STRATA C26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 372,487.00
493 STRATA C26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 372,487.00
494 STRATA C27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 290,088.00
495 STRATA C27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
496 STRATA C27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
497 STRATA C27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
498 STRATA C27-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 374,153.00
499 STRATA C27-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 374,153.00
500 STRATA C27-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
501 STRATA C28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
502 STRATA C28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
503 STRATA C28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
504 STRATA C28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 291,448.00
505 STRATA C28-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 375,819.00
506 STRATA C28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 375,819.00
507 STRATA C28-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 375,819.00
508 STRATA C29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 292,808.00
509 STRATA C29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
510 STRATA C29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
511 STRATA C29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
512 STRATA C29-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 377,485.00
513 STRATA C29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 377,485.00
514 STRATA C29-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
515 STRATA C29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 368,041.50
516 STRATA C30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
517 STRATA C30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
518 STRATA C30-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
519 STRATA C30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 294,168.00
520 STRATA C30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 379,159.50
521 STRATA C30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 379,159.50
522 STRATA C30-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00