MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A01-17 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
2 STRATA A01-20 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
3 STRATA A01-21 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
4 STRATA A01-24 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 70.00 TENGAH RM 832,065.00
5 STRATA A01-26 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
6 STRATA A01-27 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 689.00 64.00 TENGAH RM 761,345.00
7 STRATA B01-03 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 560.00 52.00 TENGAH RM 618,800.00
8 STRATA B01-05 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 560.00 52.00 TENGAH RM 618,800.00
9 STRATA B01-06 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 784,550.00
10 STRATA B01-08 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 90.00 TENGAH RM 988,380.00
11 STRATA B01-09 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 75.00 TENGAH RM 823,140.00
12 STRATA B01-13 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 51.00 TENGAH RM 606,645.00
13 STRATA A09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
14 STRATA A09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
15 STRATA A09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
16 STRATA A09-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
17 STRATA A09-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
18 STRATA A10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 295,069.00
19 STRATA A10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
20 STRATA A10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
21 STRATA A10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
22 STRATA A10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
23 STRATA A10-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
24 STRATA A11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
25 STRATA A11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
26 STRATA A11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
27 STRATA A11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 296,573.50
28 STRATA A11-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
29 STRATA A11-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
30 STRATA A12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
31 STRATA A12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
32 STRATA A12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
33 STRATA A12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
34 STRATA A13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 299,591.00
35 STRATA A13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
36 STRATA A13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
37 STRATA A13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
38 STRATA A13-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
39 STRATA A13-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
40 STRATA A13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
41 STRATA A14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
42 STRATA A14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
43 STRATA A14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
44 STRATA A14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
45 STRATA A14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 301,095.50
46 STRATA A14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 343,026.00
47 STRATA A15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
48 STRATA A15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
49 STRATA A15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
50 STRATA A15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 302,600.00
51 STRATA A15-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 344,692.00
52 STRATA A16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
53 STRATA A16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
54 STRATA A16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
55 STRATA A16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
56 STRATA A16-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
57 STRATA A16-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 346,358.00
58 STRATA A17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 305,609.00
59 STRATA A17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
60 STRATA A17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
61 STRATA A17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
62 STRATA A17-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
63 STRATA A18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
64 STRATA A18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
65 STRATA A18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
66 STRATA A18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
67 STRATA A18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
68 STRATA A18-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,698.50
69 STRATA A19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
70 STRATA A19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
71 STRATA A19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
72 STRATA A19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
73 STRATA A19-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
74 STRATA A19-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
75 STRATA A20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
76 STRATA A20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
77 STRATA A20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
78 STRATA A20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
79 STRATA A20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 310,122.50
80 STRATA A20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
81 STRATA A20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
82 STRATA A20-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
83 STRATA A21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
84 STRATA A21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
85 STRATA A21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
86 STRATA A21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
87 STRATA A21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 311,627.00
88 STRATA A21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
89 STRATA A21-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
90 STRATA A21-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
91 STRATA A22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 313,140.00
92 STRATA A22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
93 STRATA A22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
94 STRATA A22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
95 STRATA A22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
96 STRATA A22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
97 STRATA A22-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
98 STRATA A22-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
99 STRATA A23-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 314,644.50
100 STRATA A23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
101 STRATA A23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
102 STRATA A23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
103 STRATA A23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
104 STRATA A23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
105 STRATA A23-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
106 STRATA A23-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 358,037.00
107 STRATA A24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 316,149.00
108 STRATA A24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
109 STRATA A24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
110 STRATA A24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
111 STRATA A24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
112 STRATA A24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
113 STRATA A24-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
114 STRATA A24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
115 STRATA A25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
116 STRATA A25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
117 STRATA A25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
118 STRATA A25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
119 STRATA A25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 317,653.50
120 STRATA A25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
121 STRATA A25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
122 STRATA A25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
123 STRATA A26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
124 STRATA A26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
125 STRATA A26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
126 STRATA A26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
127 STRATA A26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 319,158.00
128 STRATA A26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 363,043.50
129 STRATA A26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
130 STRATA A26-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
131 STRATA A27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
132 STRATA A27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
133 STRATA A27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
134 STRATA A27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
135 STRATA A27-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 320,662.50
136 STRATA A27-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
137 STRATA A27-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
138 STRATA A27-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 364,709.50
139 STRATA A28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 322,167.00
140 STRATA A28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
141 STRATA A28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
142 STRATA A28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
143 STRATA A28-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
144 STRATA A28-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 366,375.50
145 STRATA A28-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
146 STRATA A28-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 366,375.50
147 STRATA A29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 323,671.50
148 STRATA A29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
149 STRATA A29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
150 STRATA A29-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
151 STRATA A29-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
152 STRATA A29-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
153 STRATA A29-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
154 STRATA A29-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
155 STRATA A30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
156 STRATA A30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
157 STRATA A30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
158 STRATA A30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
159 STRATA A30-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 325,176.00
160 STRATA A30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
161 STRATA A30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
162 STRATA A30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
163 STRATA B09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
164 STRATA B09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 183,659.50
165 STRATA B09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 293,564.50
166 STRATA B09-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
167 STRATA B09-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 334,687.50
168 STRATA B10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
169 STRATA B10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
170 STRATA B10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
171 STRATA B10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 184,535.00
172 STRATA B10-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 336,353.50
173 STRATA B10-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 336,353.50
174 STRATA B11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
175 STRATA B11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
176 STRATA B11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 185,410.50
177 STRATA B11-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
178 STRATA B11-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
179 STRATA B11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
180 STRATA B12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 298,078.00
181 STRATA B12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
182 STRATA B12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 186,286.00
183 STRATA B12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
184 STRATA B12-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 339,694.00
185 STRATA B13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
186 STRATA B13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 187,161.50
187 STRATA B13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 341,360.00
188 STRATA B13-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 341,360.00
189 STRATA B14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 301,095.50
190 STRATA B14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
191 STRATA B14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
192 STRATA B14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
193 STRATA B14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,037.00
194 STRATA B14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
195 STRATA B14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 343,026.00
196 STRATA B15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
197 STRATA B15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
198 STRATA B15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
199 STRATA B15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 188,904.00
200 STRATA B15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
201 STRATA B15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
202 STRATA B16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 304,104.50
203 STRATA B16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
204 STRATA B16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
205 STRATA B16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
206 STRATA B16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 189,779.50
207 STRATA B16-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
208 STRATA B16-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
209 STRATA B16-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
210 STRATA B17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
211 STRATA B17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
212 STRATA B17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
213 STRATA B17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 190,655.00
214 STRATA B17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 305,609.00
215 STRATA B17-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
216 STRATA B17-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
217 STRATA B17-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 348,032.50
218 STRATA B18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
219 STRATA B18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
220 STRATA B18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
221 STRATA B18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 191,530.50
222 STRATA B18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 307,113.50
223 STRATA B18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
224 STRATA B18-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,698.50
225 STRATA B18-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 349,698.50
226 STRATA B19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
227 STRATA B19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
228 STRATA B19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
229 STRATA B19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 192,406.00
230 STRATA B19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 308,618.00
231 STRATA B19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
232 STRATA B19-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
233 STRATA B19-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 351,364.50
234 STRATA B20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 310,122.50
235 STRATA B20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
236 STRATA B20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
237 STRATA B20-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
238 STRATA B20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 193,281.50
239 STRATA B20-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
240 STRATA B20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
241 STRATA B20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 353,030.50
242 STRATA B21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 311,627.00
243 STRATA B21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
244 STRATA B21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
245 STRATA B21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
246 STRATA B21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 194,157.00
247 STRATA B21-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
248 STRATA B21-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
249 STRATA B21-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
250 STRATA B22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
251 STRATA B22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
252 STRATA B22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
253 STRATA B22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,032.50
254 STRATA B22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 313,140.00
255 STRATA B22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
256 STRATA B22-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 356,371.00
257 STRATA B22-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 356,371.00
258 STRATA B23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
259 STRATA B23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
260 STRATA B23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
261 STRATA B23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 195,908.00
262 STRATA B23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 314,644.50
263 STRATA B23-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 358,037.00
264 STRATA B23-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
265 STRATA B23-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
266 STRATA B24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
267 STRATA B24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
268 STRATA B24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
269 STRATA B24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 196,775.00
270 STRATA B24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 316,149.00
271 STRATA B24-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
272 STRATA B24-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
273 STRATA B24-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 359,703.00
274 STRATA B25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 317,653.50
275 STRATA B25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
276 STRATA B25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
277 STRATA B25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
278 STRATA B25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 197,650.50
279 STRATA B25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
280 STRATA B25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
281 STRATA B25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 361,369.00
282 STRATA B26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 319,158.00
283 STRATA B26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
284 STRATA B26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
285 STRATA B26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
286 STRATA B26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 198,526.00
287 STRATA B26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
288 STRATA B26-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
289 STRATA B26-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 363,043.50
290 STRATA B27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 320,662.50
291 STRATA B27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
292 STRATA B27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
293 STRATA B27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
294 STRATA B27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 199,401.50
295 STRATA B27-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
296 STRATA B27-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
297 STRATA B27-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
298 STRATA B28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
299 STRATA B28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
300 STRATA B28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
301 STRATA B28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 200,277.00
302 STRATA B28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 322,167.00
303 STRATA B28-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
304 STRATA B28-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
305 STRATA B28-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 366,375.50
306 STRATA B29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
307 STRATA B29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
308 STRATA B29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
309 STRATA B29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 201,152.50
310 STRATA B29-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 323,671.50
311 STRATA B29-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 368,041.50
312 STRATA B29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
313 STRATA B29-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
314 STRATA B30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TEPI RM 325,176.00
315 STRATA B30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
316 STRATA B30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
317 STRATA B30-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
318 STRATA B30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 463.00 43.00 TENGAH RM 202,028.00
319 STRATA B30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
320 STRATA B30-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00
321 STRATA B30-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 369,716.00
322 STRATA C09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 248,200.00
323 STRATA C09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 248,200.00
324 STRATA C09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 344,131.00
325 STRATA C09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,131.00
326 STRATA C09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,131.00
327 STRATA C10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 266,934.00
328 STRATA C10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 249,441.00
329 STRATA C10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 345,797.00
330 STRATA C10-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 345,797.00
331 STRATA C11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
332 STRATA C11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
333 STRATA C11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
334 STRATA C11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 250,682.00
335 STRATA C11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 268,294.00
336 STRATA C11-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 347,463.00
337 STRATA C11-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 338,019.50
338 STRATA C11-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 338,019.50
339 STRATA C12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
340 STRATA C12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
341 STRATA C12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 251,923.00
342 STRATA C12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 269,654.00
343 STRATA C12-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
344 STRATA C12-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
345 STRATA C12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 349,137.50
346 STRATA C13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 271,022.50
347 STRATA C13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
348 STRATA C13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
349 STRATA C13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 253,164.00
350 STRATA C13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 350,803.50
351 STRATA C13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 350,803.50
352 STRATA C13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 341,360.00
353 STRATA C14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 272,382.50
354 STRATA C14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
355 STRATA C14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
356 STRATA C14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
357 STRATA C14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 254,405.00
358 STRATA C14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 352,469.50
359 STRATA C14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 352,469.50
360 STRATA C14-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 352,469.50
361 STRATA C14-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 343,026.00
362 STRATA C15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 273,742.50
363 STRATA C15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
364 STRATA C15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
365 STRATA C15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 255,646.00
366 STRATA C15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,135.50
367 STRATA C15-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,135.50
368 STRATA C15-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 344,692.00
369 STRATA C16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 275,102.50
370 STRATA C16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
371 STRATA C16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
372 STRATA C16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 256,887.00
373 STRATA C16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 355,810.00
374 STRATA C16-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 355,810.00
375 STRATA C16-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 346,358.00
376 STRATA C17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
377 STRATA C17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
378 STRATA C17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 258,128.00
379 STRATA C17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 276,471.00
380 STRATA C17-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 357,476.00
381 STRATA C17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 357,476.00
382 STRATA C17-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 348,032.50
383 STRATA C18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
384 STRATA C18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
385 STRATA C18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 259,369.00
386 STRATA C18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 277,831.00
387 STRATA C18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
388 STRATA C18-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
389 STRATA C18-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,142.00
390 STRATA C19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
391 STRATA C19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
392 STRATA C19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 260,610.00
393 STRATA C19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 279,191.00
394 STRATA C19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
395 STRATA C19-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
396 STRATA C19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 360,808.00
397 STRATA C20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
398 STRATA C20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
399 STRATA C20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 261,851.00
400 STRATA C20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 280,551.00
401 STRATA C20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 362,474.00
402 STRATA C20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 362,474.00
403 STRATA C20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 362,474.00
404 STRATA C21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 281,911.00
405 STRATA C21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
406 STRATA C21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
407 STRATA C21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 263,092.00
408 STRATA C21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 364,148.50
409 STRATA C21-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 354,705.00
410 STRATA C21-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 354,705.00
411 STRATA C22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
412 STRATA C22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
413 STRATA C22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 264,333.00
414 STRATA C22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 283,279.50
415 STRATA C22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
416 STRATA C22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
417 STRATA C22-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 365,814.50
418 STRATA C23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
419 STRATA C23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
420 STRATA C23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 265,574.00
421 STRATA C23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 284,639.50
422 STRATA C23-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 367,480.50
423 STRATA C23-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 367,480.50
424 STRATA C23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 358,037.00
425 STRATA C24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 285,999.50
426 STRATA C24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
427 STRATA C24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
428 STRATA C24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 266,815.00
429 STRATA C24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 369,146.50
430 STRATA C24-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 359,703.00
431 STRATA C24-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 359,703.00
432 STRATA C25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 287,359.50
433 STRATA C25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
434 STRATA C25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
435 STRATA C25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 268,056.00
436 STRATA C25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
437 STRATA C25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
438 STRATA C25-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 370,821.00
439 STRATA C26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
440 STRATA C26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
441 STRATA C26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 269,297.00
442 STRATA C26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 288,728.00
443 STRATA C26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 372,487.00
444 STRATA C26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 372,487.00
445 STRATA C26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 372,487.00
446 STRATA C27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 290,088.00
447 STRATA C27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
448 STRATA C27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
449 STRATA C27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 270,538.00
450 STRATA C27-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 374,153.00
451 STRATA C27-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 374,153.00
452 STRATA C27-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 364,709.50
453 STRATA C28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
454 STRATA C28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
455 STRATA C28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 271,779.00
456 STRATA C28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 291,448.00
457 STRATA C28-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 375,819.00
458 STRATA C28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 375,819.00
459 STRATA C28-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 375,819.00
460 STRATA C29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 292,808.00
461 STRATA C29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
462 STRATA C29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
463 STRATA C29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 273,020.00
464 STRATA C29-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 377,485.00
465 STRATA C29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 377,485.00
466 STRATA C29-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 368,041.50
467 STRATA C29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TEPI RM 368,041.50
468 STRATA C30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
469 STRATA C30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
470 STRATA C30-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 657.00 61.00 TENGAH RM 274,261.00
471 STRATA C30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 TEPI RM 294,168.00
472 STRATA C30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 379,159.50
473 STRATA C30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 379,159.50
474 STRATA C30-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 82.00 TENGAH RM 369,716.00