MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 3418 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
2 STRATA 3419 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 997,050.00
3 STRATA 3422 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
4 STRATA 3423 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 920,550.00
5 STRATA 3424 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
6 STRATA 3428 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 937,550.00
7 STRATA 3429 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 920,550.00
8 STRATA 3432 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
9 STRATA 3433 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 920,550.00
10 STRATA 3442 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
11 STRATA 3443 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
12 STRATA 3446 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
13 STRATA 3447 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 929,050.00
14 STRATA 3451 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
15 STRATA 3452 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
16 STRATA 3453 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
17 STRATA 3456 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 0.00 PENJURU RM 1,029,945.00
18 STRATA 3457 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
19 STRATA 3460 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 929,050.00
20 STRATA 3461 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
21 STRATA 3464 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,960.00 0.00 PENJURU RM 1,027,650.00
22 STRATA 3465 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
23 STRATA 3466 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
24 STRATA 3476 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
25 STRATA 3477 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
26 STRATA 3480 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
27 STRATA 3481 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
28 STRATA 3482 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 929,050.00
29 STRATA 3483 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 0.00 TEPI RM 988,550.00
30 STRATA 3484 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
31 STRATA 3487 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
32 STRATA 3488 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 903,550.00
33 STRATA 3499 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
34 STRATA 3500 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,960.00 0.00 PENJURU RM 1,027,650.00
35 STRATA 3503 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 912,050.00
36 STRATA 3504 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 929,050.00
37 STRATA 3505 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,345.00 0.00 PENJURU RM 1,057,825.00
38 STRATA 3506 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
39 STRATA 3511 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
40 STRATA 3512 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
41 STRATA 3513 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
42 STRATA 3517 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 950,300.00
43 STRATA 3518 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
44 STRATA 3521 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
45 STRATA 3522 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
46 STRATA 3529 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
47 STRATA 3530 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
48 STRATA 3533 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
49 STRATA 3534 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 950,300.00
50 STRATA 3538 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
51 STRATA 3539 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
52 STRATA 3540 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00
53 STRATA 3545 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
54 STRATA 3546 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,380.00 0.00 TEPI RM 1,060,800.00
55 STRATA 3549 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 967,300.00
56 STRATA 3550 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,268.00 0.00 PENJURU RM 1,102,280.00
57 STRATA 3551 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,268.00 0.00 PENJURU RM 1,051,280.00
58 STRATA 3552 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
59 STRATA 3559 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TEPI RM 950,300.00
60 STRATA 3560 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 933,300.00
61 STRATA 3561 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 924,800.00