MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 189376 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,150.00 0.00 PENJURU RM 1,422,050.00
2 PTD 189377 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
3 PTD 189378 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
4 PTD 189379 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,038.00 0.00 TENGAH RM 1,353,030.00
5 PTD 189388 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 0.00 TEPI RM 1,354,050.00
6 PTD 189389 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
7 PTD 189390 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
8 PTD 189391 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,133.00 0.00 TENGAH RM 1,361,105.00
9 PTD 189396 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
10 PTD 189397 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 0.00 TENGAH RM 1,281,800.00
11 PTD 189470 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,113.00 0.00 TEPI RM 945,455.00
12 PTD 189471 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,820.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
13 PTD 189475 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,527.00 0.00 PENJURU RM 1,091,145.00
14 PTD 189476 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,820.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
15 PTD 189483 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,820.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
16 PTD 189488 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,820.00 0.00 TENGAH RM 886,550.00
17 PTD 189489 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,661.00 0.00 TEPI RM 996,285.00
18 PTD 189665 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,339.00 0.00 PENJURU RM 947,665.00
19 PTD 189666 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
20 PTD 189667 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
21 PTD 189670 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
22 PTD 189680 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
23 PTD 189681 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
24 PTD 189688 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
25 PTD 189689 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
26 PTD 189690 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,076.00 0.00 TEPI RM 895,560.00
27 PTD 189694 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
28 PTD 189695 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 747,150.00
29 PTD 189696 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,577.00 0.00 TENGAH RM 853,145.00
30 PTD 189703 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,811.00 0.00 TENGAH RM 832,235.00
31 PTD 189704 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
32 PTD 189705 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
33 PTD 189709 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,743.00 0.00 TEPI RM 826,455.00
34 PTD 189711 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
35 PTD 189720 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
36 PTD 189721 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
37 PTD 189722 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
38 PTD 189726 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,315.00 0.00 TEPI RM 790,075.00
39 PTD 189727 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
40 PTD 189728 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 706,350.00
41 PTD 189732 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,383.00 0.00 TENGAH RM 889,355.00
42 PTD 189733 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,957.00 0.00 PENJURU RM 967,895.00
43 PTD 190212 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
44 PTD 190213 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
45 PTD 190223 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
46 PTD 190224 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
47 PTD 190228 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
48 PTD 190229 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,571.00 0.00 TEPI RM 616,335.00