MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 105133 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
2 PTD 105138 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
3 PTD 105140 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,400.00 158.00 TENGAH RM 504,645.00
4 PTD 105141 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
5 PTD 105150 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
6 PTD 105152 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,400.00 158.00 TENGAH RM 504,645.00
7 PTD 105153 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
8 PTD 105158 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
9 PTD 105159 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
10 PTD 105168 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
11 PTD 105169 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
12 PTD 105174 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
13 PTD 105175 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,400.00 158.00 TENGAH RM 504,645.00
14 PTD 105180 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
15 PTD 105181 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,087.00 158.00 PENJURU RM 581,230.00
16 PTD 105183 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
17 PTD 105188 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,400.00 158.00 TENGAH RM 504,645.00
18 PTD 105189 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
19 PTD 105194 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
20 PTD 105195 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
21 PTD 105129 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
22 PTD 105116 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,888.00 158.00 PENJURU RM 526,065.00
23 PTD 104939 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
24 PTD 104938 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
25 PTD 104952 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
26 PTD 104950 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
27 PTD 104949 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
28 PTD 105115 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,888.00 158.00 PENJURU RM 526,065.00
29 PTD 105114 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
30 PTD 105107 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,188.00 158.00 TEPI RM 471,325.00
31 PTD 105162 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,600.00 158.00 TENGAH RM 467,840.00
32 PTD 105101 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
33 PTD 105100 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
34 PTD 105099 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
35 PTD 105098 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
36 PTD 105093 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
37 PTD 105091 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
38 PTD 104958 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
39 PTD 104957 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
40 PTD 104972 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
41 PTD 104971 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
42 PTD 105089 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,888.00 158.00 PENJURU RM 526,065.00
43 PTD 105088 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
44 PTD 105087 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
45 PTD 105086 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
46 PTD 105081 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
47 PTD 105079 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00
48 PTD 105078 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,200.00 158.00 TENGAH RM 449,480.00