MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 213240 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
2 PTD 213241 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
3 PTD 213242 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
4 PTD 213245 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
5 PTD 213246 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,447.00 TEPI RM 651,950.00
6 PTD 213248 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
7 PTD 213249 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
8 PTD 213253 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
9 PTD 213254 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
10 PTD 213260 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
11 PTD 213261 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
12 PTD 213268 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
13 PTD 213269 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 538,900.00
14 PTD 213276 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
15 PTD 213277 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
16 PTD 213281 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TEPI RM 548,250.00
17 PTD 213282 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
18 PTD 213286 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
19 PTD 213287 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 548,250.00
20 PTD 213288 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,839.00 PENJURU RM 690,200.00
21 PTD 213292 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
22 PTD 213293 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
23 PTD 213297 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TEPI RM 562,700.00
24 PTD 213298 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
25 PTD 213302 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
26 PTD 213307 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
27 PTD 213313 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
28 PTD 213314 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 552,500.00
29 PTD 213327 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 562,700.00
30 PTD 213330 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 562,700.00
31 PTD 213345 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 562,700.00
32 PTD 213350 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 538,900.00
33 PTD 213359 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 538,900.00
34 PTD 213360 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 538,900.00
35 PTD 213367 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 538,900.00
36 PTD 213368 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 538,900.00
37 PTD 213369 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 548,250.00
38 PTD 213370 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 538,900.00
39 PTD 213371 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
40 PTD 213374 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
41 PTD 213375 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
42 PTD 213382 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
43 PTD 213387 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
44 PTD 213388 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00
45 PTD 213394 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 529,550.00