MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 199207 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,564.00 PENJURU RM 661,300.00
2 PTD 199208 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
3 PTD 199209 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
4 PTD 199210 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
5 PTD 199211 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
6 PTD 199220 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
7 PTD 199221 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
8 PTD 199222 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
9 PTD 199223 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 527,000.00
10 PTD 199251 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,564.00 PENJURU RM 690,200.00
11 PTD 199252 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
12 PTD 199253 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
13 PTD 199254 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
14 PTD 199255 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
15 PTD 199260 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 565,250.00
16 PTD 199261 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
17 PTD 199262 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
18 PTD 199263 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 555,900.00
19 PTD 199298 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
20 PTD 199299 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
21 PTD 199300 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
22 PTD 199301 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
23 PTD 199304 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 527,000.00
24 PTD 199305 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
25 PTD 199306 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
26 PTD 199307 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
27 PTD 199308 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 517,650.00
28 PTD 199344 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
29 PTD 199345 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
30 PTD 199346 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
31 PTD 199347 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 565,250.00
32 PTD 199355 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
33 PTD 199356 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
34 PTD 199357 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
35 PTD 199358 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 546,550.00
36 PTD 199359 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,564.00 PENJURU RM 708,900.00
37 PTD 199388 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
38 PTD 199389 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
39 PTD 199390 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
40 PTD 199391 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 527,000.00
41 PTD 199399 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
42 PTD 199400 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
43 PTD 199401 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
44 PTD 199402 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 508,300.00
45 PTD 199403 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,564.00 PENJURU RM 670,650.00
46 PTD 199427 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,564.00 PENJURU RM 670,650.00
47 PTD 199428 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 537,200.00
48 PTD 199429 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 537,200.00
49 PTD 199434 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 537,200.00
50 PTD 199435 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 555,900.00
51 PTD 199439 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 565,250.00
52 PTD 199440 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 565,250.00
53 PTD 199441 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 565,250.00
54 PTD 199735 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,030.00 PENJURU RM 747,150.00
55 PTD 199736 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 593,300.00
56 PTD 199737 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 593,300.00
57 PTD 199738 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 593,300.00
58 PTD 199749 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 622,200.00
59 PTD 199750 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 622,200.00
60 PTD 199751 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TENGAH RM 622,200.00
61 PTD 199752 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,373.00 TEPI RM 640,900.00