MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 61590 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 628,532.50
2 PTD 61589 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
3 PTD 61588 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
4 PTD 61587 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
5 PTD 61600 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,248.00 0.00 PENJURU RM 819,306.02
6 PTD 61599 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
7 PTD 61598 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
8 PTD 61597 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
9 PTD 61625 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,248.00 0.00 PENJURU RM 819,306.02
10 PTD 61626 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
11 PTD 61627 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
12 PTD 61628 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
13 PTD 61635 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 628,532.50
14 PTD 61636 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
15 PTD 61637 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
16 PTD 61638 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
17 PTD 61653 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 628,532.50
18 PTD 61652 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
19 PTD 61651 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
20 PTD 61650 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
21 PTD 61665 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 628,532.50
22 PTD 61664 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
23 PTD 61663 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
24 PTD 61662 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
25 PTD 61661 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
26 PTD 61660 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
27 PTD 61692 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 628,532.50
28 PTD 61693 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
29 PTD 61694 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
30 PTD 61695 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
31 PTD 61696 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
32 PTD 61725 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,061.00 0.00 PENJURU RM 808,304.94
33 PTD 61724 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
34 PTD 61723 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
35 PTD 61743 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
36 PTD 61744 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
37 PTD 61745 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 592,237.78
38 PTD 61746 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 592,237.78
39 PTD 61747 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
40 PTD 61748 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
41 PTD 61749 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
42 PTD 61750 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
43 PTD 61751 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 546,550.00
44 PTD 61752 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,002.00 0.00 TEPI RM 724,577.33