MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 203806 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,560.00 TEPI RM 956,080.00
2 PTD 197210 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
3 PTD 197211 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
4 PTD 197216 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
5 PTD 197217 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
6 PTD 197218 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TEPI RM 633,250.00
7 PTD 197221 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
8 PTD 197222 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
9 PTD 197225 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
10 PTD 197226 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 567,800.00
11 PTD 197259 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,248.00 PENJURU RM 739,364.00
12 PTD 197260 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
13 PTD 197263 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
14 PTD 197264 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
15 PTD 197269 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TEPI RM 616,250.00
16 PTD 197270 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
17 PTD 197271 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
18 PTD 197275 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
19 PTD 197276 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
20 LOT 126495 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
21 LOT 126496 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
22 LOT 126501 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
23 LOT 126502 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,560.00 TENGAH RM 684,080.00
24 LOT 126506 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
25 LOT 126507 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
26 LOT 126511 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
27 LOT 126512 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,247.00 PENJURU RM 730,796.00
28 LOT 126513 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,247.00 PENJURU RM 739,296.00
29 LOT 126514 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
30 LOT 126519 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
31 LOT 126520 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
32 LOT 126527 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
33 LOT 126528 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
34 LOT 126529 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
35 LOT 126530 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
36 LOT 126596 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 TEPI RM 673,200.00
37 LOT 126597 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
38 LOT 126598 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
39 LOT 126602 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
40 LOT 126603 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
41 LOT 126607 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,560.00 TENGAH RM 684,080.00
42 LOT 126608 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
43 LOT 126614 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
44 LOT 126615 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
45 LOT 126636 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
46 LOT 126637 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
47 LOT 126638 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
48 LOT 126639 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
49 LOT 126649 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
50 LOT 126650 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
51 LOT 126651 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
52 LOT 126652 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,435.00 TEPI RM 752,080.00
53 LOT 126705 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
54 LOT 126706 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
55 LOT 126707 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
56 LOT 126708 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,560.00 TENGAH RM 684,080.00
57 LOT 126712 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
58 LOT 126713 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
59 LOT 126714 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
60 LOT 126715 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 542,300.00
61 LOT 126722 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
62 LOT 126723 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
63 LOT 126724 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
64 LOT 126725 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
65 LOT 126735 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
66 LOT 126736 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
67 LOT 126737 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,760.00 TENGAH RM 550,800.00
68 LOT 126738 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,247.00 PENJURU RM 739,296.00