MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 106102 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
2 PTD 106101 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
3 PTD 106090 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
4 PTD 106075 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
5 PTD 106076 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
6 PTD 106079 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
7 PTD 106082 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
8 PTD 106083 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
9 PTD 106084 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
10 PTD 106089 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
11 PTD 106067 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
12 PTD 106066 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
13 PTD 106063 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
14 PTD 106060 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
15 PTD 106059 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
16 PTD 106058 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
17 PTD 106053 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
18 PTD 106035 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
19 PTD 106036 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
20 PTD 106037 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
21 PTD 106038 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
22 PTD 106039 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
23 PTD 106043 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
24 PTD 106044 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
25 PTD 106030 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
26 PTD 106029 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
27 PTD 106025 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
28 PTD 106024 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
29 PTD 106023 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
30 PTD 106022 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
31 PTD 106012 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
32 PTD 106007 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
33 PTD 106006 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
34 PTD 106005 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
35 PTD 105975 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
36 PTD 105976 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
37 PTD 105985 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
38 PTD 105986 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
39 PTD 105987 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
40 PTD 105990 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
41 PTD 105991 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
42 PTD 105992 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
43 PTD 106002 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
44 PTD 105970 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
45 PTD 105969 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
46 PTD 105960 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
47 PTD 105959 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
48 PTD 105958 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
49 PTD 105955 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
50 PTD 105954 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
51 PTD 105953 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
52 PTD 105944 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
53 PTD 105943 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
54 PTD 105915 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
55 PTD 105916 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
56 PTD 105917 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
57 PTD 105920 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
58 PTD 105921 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
59 PTD 105922 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
60 PTD 105925 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
61 PTD 105926 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
62 PTD 105927 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
63 PTD 105928 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
64 PTD 105933 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
65 PTD 105934 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
66 PTD 105935 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
67 PTD 105910 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
68 PTD 105909 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
69 PTD 105908 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
70 PTD 105903 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
71 PTD 105893 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
72 PTD 105892 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
73 PTD 105891 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
74 PTD 105890 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
75 PTD 105889 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
76 PTD 105883 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
77 PTD 105853 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
78 PTD 105854 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
79 PTD 105855 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
80 PTD 105856 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
81 PTD 105859 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
82 PTD 105860 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
83 PTD 105865 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
84 PTD 105866 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
85 PTD 105867 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
86 PTD 105868 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
87 PTD 105869 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
88 PTD 105875 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
89 PTD 105876 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
90 PTD 105877 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
91 PTD 105882 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
92 PTD 105852 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
93 PTD 105851 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
94 PTD 105850 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
95 PTD 105849 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
96 PTD 105839 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
97 PTD 105838 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
98 PTD 105837 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
99 PTD 105836 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
100 PTD 105823 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
101 PTD 105822 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
102 PTD 105810 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
103 PTD 105809 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
104 PTD 105803 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,972.00 PENJURU RM 232,500.00
105 PTD 105756 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
106 PTD 105757 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
107 PTD 105761 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
108 PTD 105762 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
109 PTD 105773 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
110 PTD 105774 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
111 PTD 105775 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
112 PTD 105776 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
113 PTD 105792 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
114 PTD 105793 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
115 PTD 105739 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
116 PTD 105738 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
117 PTD 105737 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
118 PTD 105734 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
119 PTD 105733 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
120 PTD 105732 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
121 PTD 105727 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
122 PTD 105726 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
123 PTD 105725 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 232,500.00
124 PTD 105716 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
125 PTD 105715 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 222,500.00
126 PTD 105712 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
127 PTD 105711 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
128 PTD 105708 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 212,000.00
129 PTD 105705 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,955.00 PENJURU RM 232,500.00
130 PTD 106108 RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,318.00 TENGAH RM 382,245.00