MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 101411 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 602,650.00
2 PTD 101412 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
3 PTD 101413 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
4 PTD 101414 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
5 PTD 101415 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
6 PTD 101420 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,212.00 0.00 TEPI RM 628,150.00
7 PTD 101421 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
8 PTD 101422 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
9 PTD 101423 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
10 PTD 101424 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
11 PTD 101430 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 585,650.00
12 PTD 101431 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
13 PTD 101432 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
14 PTD 101433 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
15 PTD 101449 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 602,650.00
16 PTD 101450 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
17 PTD 101451 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
18 PTD 101458 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 578,850.00
19 PTD 101459 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
20 PTD 101460 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
21 PTD 101461 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
22 PTD 101462 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
23 PTD 101468 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 585,650.00
24 PTD 101469 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
25 PTD 101470 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
26 PTD 101471 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
27 PTD 101491 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
28 PTD 101492 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
29 PTD 101493 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
30 PTD 101497 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
31 PTD 101498 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
32 PTD 101499 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
33 PTD 101511 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
34 PTD 101555 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
35 PTD 101556 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
36 PTD 101557 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 585,650.00
37 PTD 101563 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
38 PTD 101564 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
39 PTD 101565 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
40 PTD 101566 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
41 PTD 101577 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 548,250.00
42 PTD 101578 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
43 PTD 101579 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
44 PTD 101580 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 585,650.00
45 PTD 101586 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
46 PTD 101587 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
47 PTD 101588 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
48 PTD 101589 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
49 PTD 101590 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,212.00 0.00 TEPI RM 628,150.00