MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 30253 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,885.00 147.40 TENGAH RM 295,205.00
2 PTD 30254 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,885.00 147.40 TENGAH RM 295,205.00
3 PTD 30257 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,885.00 147.40 TENGAH RM 295,205.00
4 PTD 30258 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,885.00 147.40 TENGAH RM 295,205.00
5 PTD 30263 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,885.00 147.40 TENGAH RM 295,205.00
6 PTD 30264 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,144.00 147.40 PENJURU RM 345,640.60
7 PTD 30265 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,294.00 147.40 PENJURU RM 311,680.55
8 PTD 30266 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,702.00 147.40 TENGAH RM 288,150.00
9 PTD 30271 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,702.00 147.40 TENGAH RM 288,150.00
10 PTD 30272 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,702.00 147.40 TENGAH RM 288,150.00
11 PTD 30275 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,702.00 147.40 TENGAH RM 288,150.00
12 PTD 30276 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,702.00 147.40 TENGAH RM 288,150.00
13 PTD 30305 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
14 PTD 30306 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
15 PTD 30311 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
16 PTD 30312 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
17 PTD 30321 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
18 PTD 30322 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
19 PTD 30327 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
20 PTD 30328 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,723.00 143.19 TENGAH RM 288,830.00
21 PTD 30355 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,724.00 149.32 PENJURU RM 329,081.75
22 PTD 30356 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
23 PTD 30359 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
24 PTD 30360 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
25 PTD 30363 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
26 PTD 30364 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
27 PTD 30369 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
28 PTD 30370 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
29 PTD 30373 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
30 PTD 30374 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
31 PTD 30377 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,035.00 149.32 TENGAH RM 301,605.50
32 PTD 30378 RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,724.00 149.32 PENJURU RM 329,081.75