MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 211048 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,625.00 PENJURU RM 605,370.00
2 PTD 211050 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
3 PTD 211051 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
4 PTD 211059 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
5 PTD 211060 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
6 PTD 211061 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
7 PTD 211062 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
8 PTD 211069 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
9 PTD 211070 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
10 PTD 211071 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
11 PTD 211072 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
12 PTD 211073 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
13 PTD 211083 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
14 PTD 211084 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
15 PTD 211085 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
16 PTD 211094 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,625.00 PENJURU RM 605,370.00
17 PTD 211096 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
18 PTD 211097 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
19 PTD 211104 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
20 PTD 211105 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
21 PTD 211106 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
22 PTD 211107 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
23 PTD 211108 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
24 PTD 211116 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
25 PTD 211117 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
26 PTD 211118 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
27 PTD 211119 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
28 PTD 211129 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
29 PTD 211130 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
30 PTD 211131 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
31 PTD 211146 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
32 PTD 211147 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
33 PTD 211148 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
34 PTD 211149 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
35 PTD 211156 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
36 PTD 211157 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
37 PTD 211158 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
38 PTD 211159 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
39 PTD 211160 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
40 PTD 211170 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
41 PTD 211171 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
42 PTD 211172 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
43 PTD 211173 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
44 PTD 211174 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
45 PTD 211181 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
46 PTD 211183 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
47 PTD 211184 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
48 PTD 211185 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,237.00 TEPI RM 537,285.00
49 PTD 211192 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
50 PTD 211194 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
51 PTD 211195 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
52 PTD 211202 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
53 PTD 211203 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
54 PTD 211204 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
55 PTD 211205 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
56 PTD 211206 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
57 PTD 211216 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
58 PTD 211217 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
59 PTD 211218 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
60 PTD 211219 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
61 PTD 211220 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 452,200.00
62 PTD 211227 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
63 PTD 211228 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
64 PTD 211229 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
65 PTD 211230 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 442,000.00
66 PTD 211231 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,237.00 TEPI RM 537,285.00