MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A0126 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,496.00 139.00 TENGAH RM 1,247,800.00
2 STRATA A0201 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,250.00 209.00 TEPI RM 1,408,450.00
3 STRATA A0202 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 1,208,700.00
4 STRATA A0203 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 1,172,150.00
5 STRATA A0211 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,625.00 151.00 TENGAH RM 939,250.00
6 STRATA A0212 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,776.00 165.00 TENGAH RM 993,650.00
7 STRATA A0213 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,023.00 188.00 TENGAH RM 1,099,900.00
8 STRATA A0223 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,141.00 106.00 TENGAH RM 618,800.00
9 STRATA A0224 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 889,950.00
10 STRATA A0303 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 549,100.00
11 STRATA A0311 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 514,250.00
12 STRATA A0314 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 514,250.00
13 STRATA A0315 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 532,100.00
14 STRATA A0316 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 634,950.00
15 STRATA A0318 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 406,300.00
16 STRATA A0319 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 406,300.00
17 STRATA A0329 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 102.00 TENGAH RM 634,100.00
18 STRATA A0330 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 678.00 63.00 TENGAH RM 399,500.00
19 STRATA A0331 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TENGAH RM 443,700.00
20 STRATA A0345 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 495.00 46.00 TENGAH RM 278,800.00
21 STRATA A0346 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 400,350.00
22 STRATA A0403 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 470,900.00
23 STRATA A0411 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 438,600.00
24 STRATA A0414 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 438,600.00
25 STRATA A0415 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 438,600.00
26 STRATA A0418 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 385,900.00
27 STRATA A0419 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 385,900.00
28 STRATA A0429 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 102.00 TENGAH RM 602,650.00
29 STRATA A0430 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 678.00 63.00 TENGAH RM 379,100.00
30 STRATA A0431 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TENGAH RM 421,600.00
31 STRATA A0434 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 433,500.00
32 STRATA A0442 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 527.00 49.00 TEPI RM 335,750.00
33 STRATA A0443 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 379,950.00
34 STRATA A0445 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 495.00 46.00 TENGAH RM 265,200.00
35 STRATA A0446 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 379,950.00
36 STRATA A0501 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 527.00 49.00 TEPI RM 432,650.00
37 STRATA A0504 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 495.00 46.00 TENGAH RM 319,600.00
38 STRATA A0505 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 445,400.00
39 STRATA A0506 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 445,400.00
40 STRATA A0509 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 465,800.00
41 STRATA A0510 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 416,500.00
42 STRATA A0520 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 TENGAH RM 444,550.00
43 STRATA A0521 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 362,100.00
44 STRATA A0522 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 376,550.00
45 STRATA A0523 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,023.00 95.00 TENGAH RM 522,750.00
46 STRATA A0529 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 102.00 TENGAH RM 572,900.00
47 STRATA A0532 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 840.00 78.00 TENGAH RM 434,350.00
48 STRATA A0533 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 947.00 88.00 TENGAH RM 484,500.00
49 STRATA A0535 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 361,250.00
50 STRATA A0536 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 361,250.00
51 STRATA A0544 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 361,250.00
52 STRATA A0547 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 361,250.00
53 STRATA A0548 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 361,250.00
54 STRATA A0549 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 517.00 48.00 TEPI RM 311,950.00
55 STRATA B0101 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,389.00 129.00 TEPI RM 2,141,150.00
56 STRATA B0115 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 915.00 85.00 TENGAH RM 913,750.00
57 STRATA B0123 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,389.00 129.00 TEPI RM 1,456,050.00
58 STRATA B0201 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,228.00 207.00 TEPI RM 1,485,800.00
59 STRATA B0202 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 1,279,250.00
60 STRATA B0203 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 1,222,300.00
61 STRATA B0209 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,002.00 186.00 TENGAH RM 1,172,150.00
62 STRATA B0210 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,625.00 151.00 TENGAH RM 957,950.00
63 STRATA B0222 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 929,900.00
64 STRATA B0225 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,636.00 152.00 TENGAH RM 929,900.00
65 STRATA B0304 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 708,050.00
66 STRATA B0305 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 495.00 46.00 TENGAH RM 504,050.00
67 STRATA B0310 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 793,050.00
68 STRATA B0311 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 691,050.00
69 STRATA B0315 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 673,200.00
70 STRATA B0316 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 673,200.00
71 STRATA B0321 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 TENGAH RM 646,000.00
72 STRATA B0322 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 525,300.00
73 STRATA B0323 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 542,300.00
74 STRATA B0333 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 840.00 78.00 TENGAH RM 629,850.00
75 STRATA B0334 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 947.00 88.00 TENGAH RM 702,100.00
76 STRATA B0340 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 524,450.00
77 STRATA B0341 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 524,450.00
78 STRATA B0342 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 582,250.00
79 STRATA B0345 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 524,450.00
80 STRATA B0350 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 527.00 49.00 TEPI RM 447,950.00
81 STRATA B0404 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 595,850.00
82 STRATA B0405 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 495.00 46.00 TENGAH RM 425,000.00
83 STRATA B0407 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 622,200.00
84 STRATA B0408 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 527.00 49.00 TEPI RM 549,100.00
85 STRATA B0414 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 484.00 45.00 TENGAH RM 385,050.00
86 STRATA B0420 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 496,400.00
87 STRATA B0421 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 TENGAH RM 601,800.00
88 STRATA B0422 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 489,600.00
89 STRATA B0424 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,023.00 95.00 TENGAH RM 707,200.00
90 STRATA B0433 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 840.00 78.00 TENGAH RM 586,500.00
91 STRATA B0437 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
92 STRATA B0438 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
93 STRATA B0439 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 484.00 45.00 TENGAH RM 333,200.00
94 STRATA B0440 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
95 STRATA B0441 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
96 STRATA B0444 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
97 STRATA B0445 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
98 STRATA B0448 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 489,600.00
99 STRATA B0501 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 517.00 48.00 TEPI RM 512,550.00
100 STRATA B0502 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 591,600.00
101 STRATA B0503 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 564,400.00
102 STRATA B0506 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 564,400.00
103 STRATA B0512 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 534,650.00
104 STRATA B0515 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 534,650.00
105 STRATA B0521 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 TENGAH RM 572,900.00
106 STRATA B0522 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 465,800.00
107 STRATA B0523 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 700.00 65.00 TENGAH RM 480,250.00
108 STRATA B0530 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,098.00 102.00 TENGAH RM 736,950.00
109 STRATA B0531 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 678.00 63.00 TENGAH RM 459,000.00
110 STRATA B0532 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 TENGAH RM 515,100.00
111 STRATA B0548 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 465,800.00
112 STRATA B0549 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 710.00 66.00 TENGAH RM 465,800.00
113 STRATA B0550 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 527.00 49.00 TEPI RM 395,250.00
114 STRATA C0101 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,550.00 144.00 TEPI RM 1,657,500.00
115 STRATA C0102 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,647.00 153.00 TENGAH RM 1,632,000.00
116 STRATA C0106 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,647.00 153.00 TENGAH RM 1,572,500.00
117 STRATA C0107 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,647.00 153.00 TENGAH RM 1,572,500.00
118 STRATA C0108 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 5 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,668.00 155.00 TENGAH RM 1,657,500.00