MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 2170 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
2 STRATA 2171 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
3 STRATA 2174 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 914,600.00
4 STRATA 2175 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
5 STRATA 2179 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
6 STRATA 2180 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
7 STRATA 2186 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
8 STRATA 2187 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
9 STRATA 2191 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
10 STRATA 2192 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
11 STRATA 2195 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
12 STRATA 2198 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 910,350.00
13 STRATA 2199 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
14 STRATA 2203 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
15 STRATA 2207 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
16 STRATA 2208 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 910,350.00
17 STRATA 2214 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 910,350.00
18 STRATA 2215 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
19 STRATA 2219 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
20 STRATA 2224 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
21 STRATA 2225 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 910,350.00
22 STRATA 2229 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 931,600.00
23 STRATA 2235 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 910,350.00
24 STRATA 2236 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
25 STRATA 2240 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 914,600.00
26 STRATA 2249 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
27 STRATA 2250 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
28 STRATA 2256 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
29 STRATA 2261 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 893,350.00
30 STRATA 2262 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00
31 STRATA 2265 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TEPI RM 914,600.00
32 STRATA 2266 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 897,600.00