MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT L-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 576,980.00
2 UNIT L-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 669,035.00
3 UNIT L-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 765,000.00
4 UNIT L-11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 670,990.00
5 UNIT L-12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 585,990.00
6 UNIT L-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 459,000.00
7 UNIT L-12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 758,030.00
8 UNIT L-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 672,010.00
9 UNIT L-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 460,020.00
10 UNIT L-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 665,040.00
11 UNIT L-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 767,040.00
12 UNIT L-14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 461,040.00
13 UNIT L-14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 580,040.00
14 UNIT L-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 672,010.00
15 UNIT L-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 673,965.00
16 UNIT L-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 461,975.00
17 UNIT L-15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 277,015.00
18 UNIT L-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 580,975.00
19 UNIT L-15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 761,005.00
20 UNIT L-16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 589,985.00
21 UNIT L-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 762,025.00
22 UNIT L-16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 676,005.00
23 UNIT L-17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 464,015.00
24 UNIT L-17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 583,015.00
25 UNIT L-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 785,995.00
26 UNIT L-18-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 592,025.00
27 UNIT L-18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 279,990.00
28 UNIT L-18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 677,960.00
29 UNIT L-18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 787,015.00
30 UNIT L-19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 465,970.00
31 UNIT L-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 281,010.00
32 UNIT L-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 584,970.00
33 UNIT L-19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 779,960.00
34 UNIT L-19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 677,025.00
35 UNIT L-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 593,980.00
36 UNIT L-20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 282,030.00
37 UNIT L-20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 680,000.00
38 UNIT L-20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 780,980.00
39 UNIT L-21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 468,010.00
40 UNIT L-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 282,965.00
41 UNIT L-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 678,980.00
42 UNIT L-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 789,990.00
43 UNIT L-21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 681,020.00
44 UNIT L-22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 596,020.00
45 UNIT L-22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 469,030.00
46 UNIT L-22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 673,965.00
47 UNIT L-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 791,010.00
48 UNIT L-23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 285,005.00
49 UNIT L-23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 469,030.00
50 UNIT L-23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 588,030.00
51 UNIT L-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 784,040.00
52 UNIT L-24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 597,975.00
53 UNIT L-24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 470,985.00
54 UNIT L-24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 283,985.00
55 UNIT L-24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 673,965.00
56 UNIT L-24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 682,040.00
57 UNIT L-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 286,960.00
58 UNIT L-25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 591,005.00
59 UNIT L-25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 783,020.00
60 UNIT L-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 685,015.00
61 UNIT L-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 600,015.00
62 UNIT L-26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 459,000.00
63 UNIT L-26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 677,960.00
64 UNIT L-26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 683,995.00
65 UNIT L-27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 473,960.00
66 UNIT L-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 283,985.00
67 UNIT L-27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 588,030.00
68 UNIT L-27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 686,970.00
69 UNIT L-28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 601,970.00
70 UNIT L-28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 474,980.00
71 UNIT L-28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 680,000.00
72 UNIT L-28-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 796,960.00
73 UNIT L-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 291,040.00
74 UNIT L-29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 476,000.00
75 UNIT L-29-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 89,100.00 TENGAH RM 686,970.00
76 UNIT L-29-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 797,980.00
77 UNIT L-29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 689,010.00
78 UNIT L-30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 604,010.00
79 UNIT L-30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 477,020.00
80 UNIT L-30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 682,040.00
81 UNIT L-30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 791,010.00
82 UNIT L-31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 478,040.00
83 UNIT L-31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 292,995.00
84 UNIT L-31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 597,040.00
85 UNIT L-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 792,030.00
86 UNIT L-31-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 689,010.00
87 UNIT L-32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 769.00 PENJURU RM 605,965.00
88 UNIT L-32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 478,975.00
89 UNIT L-32-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,022.00 PENJURU RM 801,040.00
90 UNIT L-32-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 691,985.00
91 UNIT L-33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 337.00 TENGAH RM 295,035.00
92 UNIT L-33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 579.00 TENGAH RM 479,995.00
93 UNIT L-33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 883.00 PENJURU RM 685,015.00
94 UNIT L-33-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 891.00 TENGAH RM 690,965.00