MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 94483 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
2 PTD 94484 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
3 PTD 94485 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
4 PTD 94486 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
5 PTD 94487 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,950.00 274.00 TEPI RM 387,900.05
6 PTD 94496 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
7 PTD 94497 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
8 PTD 94498 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
9 PTD 94499 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
10 PTD 94500 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
11 PTD 94501 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,950.00 274.00 PENJURU RM 399,199.95
12 PTD 94502 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,993.00 278.00 PENJURU RM 399,199.95
13 PTD 94503 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
14 PTD 94504 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
15 PTD 94505 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
16 PTD 94506 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
17 PTD 94507 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 293,799.95
18 PTD 94516 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,433.00 226.00 TEPI RM 367,399.75
19 PTD 94517 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
20 PTD 94518 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
21 PTD 94519 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
22 PTD 94520 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.00 TENGAH RM 298,799.65
23 PTD 94534 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 283,799.70
24 PTD 94535 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 283,799.70
25 PTD 94536 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 283,799.70
26 PTD 94540 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,843.00 171.20 TENGAH RM 332,599.90
27 PTD 94541 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 288,800.25
28 PTD 94542 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 288,800.25
29 PTD 94543 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 288,800.25
30 PTD 94544 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 288,800.25
31 PTD 94545 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 133.30 TENGAH RM 288,800.25