MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 183688 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,105,000.00
2 PTD 183689 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TEPI RM 1,138,150.00
3 PTD 183706 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,139,000.00
4 PTD 183707 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,837.00 0.00 PENJURU RM 1,283,245.00
5 PTD 183712 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,105,000.00
6 PTD 183713 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TEPI RM 1,138,150.00
7 PTD 183728 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,139,000.00
8 PTD 183729 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,139,000.00
9 PTD 183732 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,837.00 0.00 PENJURU RM 1,249,245.00
10 PTD 183733 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,105,000.00
11 PTD 183756 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TEPI RM 1,172,150.00
12 PTD 183757 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,139,000.00
13 PTD 183758 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,050.00 0.00 TENGAH RM 1,139,000.00