MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 3288 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 2,184.00 PENJURU RM 1,038,445.00
2 STRATA 3289 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
3 STRATA 3290 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
4 STRATA 3299 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
5 STRATA 3300 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
6 STRATA 3301 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,887.00 2,184.00 PENJURU RM 1,038,445.00
7 STRATA 3304 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
8 STRATA 3305 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
9 STRATA 3306 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
10 STRATA 3313 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 2,184.00 TEPI RM 1,014,050.00
11 STRATA 3314 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 946,050.00
12 STRATA 3315 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 937,550.00
13 STRATA 3316 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 946,050.00
14 STRATA 3325 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 937,550.00
15 STRATA 3326 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 929,050.00
16 STRATA 3327 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TEPI RM 963,050.00
17 STRATA 3328 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TEPI RM 946,050.00
18 STRATA 3329 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
19 STRATA 3330 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
20 STRATA 3340 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
21 STRATA 3341 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
22 STRATA 3342 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,950.00 2,184.00 PENJURU RM 1,035,300.00
23 STRATA 3348 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
24 STRATA 3349 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
25 STRATA 3350 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 2,184.00 TEPI RM 988,550.00
26 STRATA 3351 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TEPI RM 929,050.00
27 STRATA 3352 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
28 STRATA 3353 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
29 STRATA 3362 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
30 STRATA 3363 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
31 STRATA 3364 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TEPI RM 929,050.00
32 STRATA 3365 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,400.00 2,184.00 TEPI RM 988,550.00
33 STRATA 3366 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 912,050.00
34 STRATA 3367 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,800.00 2,184.00 TENGAH RM 920,550.00
35 STRATA 3256 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
36 STRATA 3257 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
37 STRATA 3262 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
38 STRATA 3263 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
39 STRATA 3271 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
40 STRATA 3272 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
41 STRATA 3273 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,267.00 2,237.00 PENJURU RM 1,085,195.00
42 STRATA 3278 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
43 STRATA 3279 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
44 STRATA 3280 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TEPI RM 975,800.00
45 STRATA 3281 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TEPI RM 975,800.00
46 STRATA 3282 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
47 STRATA 3283 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
48 STRATA 3373 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,267.00 2,237.00 PENJURU RM 1,076,695.00
49 STRATA 3374 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
50 STRATA 3375 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
51 STRATA 3384 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
52 STRATA 3385 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
53 STRATA 3386 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,730.00 2,237.00 TEPI RM 1,039,550.00
54 STRATA 3387 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,730.00 2,237.00 TEPI RM 1,039,550.00
55 STRATA 3388 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
56 STRATA 3389 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
57 STRATA 3398 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 950,300.00
58 STRATA 3399 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 958,800.00
59 STRATA 3400 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,267.00 2,237.00 PENJURU RM 1,076,695.00
60 STRATA 3406 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 1,001,300.00
61 STRATA 3407 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 992,800.00
62 STRATA 3408 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TEPI RM 1,018,300.00
63 STRATA 3409 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TEPI RM 1,009,800.00
64 STRATA 3410 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 1,001,300.00
65 STRATA 3411 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,080.00 2,237.00 TENGAH RM 992,800.00