MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 114692 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 616,080.00
2 PTD 114693 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 616,080.00
3 PTD 114697 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 616,080.00
4 PTD 114698 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 616,080.00
5 PTD 114349 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,791.00 330.30 PENJURU RM 938,230.00
6 PTD 114350 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 629,680.00
7 PTD 114355 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 629,680.00
8 PTD 114356 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 629,680.00
9 PTD 114357 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,397.00 257.90 TENGAH RM 629,680.00
10 PTD 114363 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
11 PTD 114364 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
12 PTD 114365 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
13 PTD 114369 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
14 PTD 114370 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
15 PTD 114371 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 627,980.00
16 PTD 114378 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
17 PTD 114379 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
18 PTD 114380 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
19 PTD 114384 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
20 PTD 114385 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
21 PTD 114386 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 622,880.00
22 PTD 114390 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,400.00 330.30 TEPI RM 901,680.00
23 PTD 114391 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 630,530.00
24 PTD 114392 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 630,530.00
25 PTD 114400 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 630,530.00
26 PTD 114401 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 630,530.00
27 PTD 114408 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 625,430.00
28 PTD 114409 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 625,430.00
29 PTD 114417 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 625,430.00
30 PTD 114418 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 625,430.00
31 PTD 114419 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,523.00 330.30 TEPI RM 816,680.00
32 PTD 114423 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 638,180.00
33 PTD 114424 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 638,180.00
34 PTD 114428 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TEPI RM 646,680.00
35 PTD 114429 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 638,180.00
36 PTD 114433 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 638,180.00
37 PTD 114434 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 638,180.00
38 PTD 114439 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 636,480.00
39 PTD 114440 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 636,480.00
40 PTD 114444 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 636,480.00
41 PTD 114445 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TEPI RM 644,980.00
42 PTD 114449 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 636,480.00
43 PTD 114450 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 257.90 TENGAH RM 636,480.00