MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 215066 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
2 PTD 215067 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
3 PTD 215068 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
4 PTD 215069 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
5 PTD 215083 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
6 PTD 215084 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
7 PTD 215085 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
8 PTD 215086 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,790.00 TEPI RM 500,225.00
9 PTD 215087 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,747.00 PENJURU RM 631,890.00
10 PTD 215088 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
11 PTD 215089 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
12 PTD 215093 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
13 PTD 215094 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
14 PTD 215095 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
15 PTD 215100 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
16 PTD 215101 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
17 PTD 215106 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
18 PTD 215107 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
19 PTD 215112 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,747.00 PENJURU RM 631,890.00
20 PTD 215113 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
21 PTD 215114 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
22 PTD 215118 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
23 PTD 215119 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
24 PTD 215120 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
25 PTD 215124 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 460,700.00
26 PTD 215125 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
27 PTD 215126 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
28 PTD 215131 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
29 PTD 215140 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
30 PTD 215141 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
31 PTD 215142 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
32 PTD 215147 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
33 PTD 215148 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 460,700.00
34 PTD 215152 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
35 PTD 215153 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
36 PTD 215154 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
37 PTD 215160 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
38 PTD 215161 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,790.00 TEPI RM 500,225.00
39 PTD 215166 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
40 PTD 215167 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
41 PTD 215172 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
42 PTD 215173 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TEPI RM 460,700.00
43 PTD 215177 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
44 PTD 215178 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
45 PTD 215179 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
46 PTD 215185 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
47 PTD 215186 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,790.00 TEPI RM 500,225.00
48 PTD 215190 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
49 PTD 215191 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
50 PTD 215192 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
51 PTD 215193 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
52 PTD 215200 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
53 PTD 215201 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
54 PTD 215205 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
55 PTD 215206 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
56 PTD 215207 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
57 PTD 215216 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
58 PTD 215217 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
59 PTD 215218 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
60 PTD 215219 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
61 PTD 215226 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
62 PTD 215227 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
63 PTD 215231 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
64 PTD 215232 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00
65 PTD 215233 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 TENGAH RM 450,500.00