MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 29125 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TEPI RM 321,130.00
2 PTD 29126 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
3 PTD 29142 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
4 PTD 29160 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
5 PTD 29161 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
6 PTD 29164 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
7 PTD 29179 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,713.00 1,537.00 PENJURU RM 440,810.00
8 PTD 29189 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
9 PTD 29201 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
10 PTD 29213 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
11 PTD 29223 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
12 PTD 29228 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
13 PTD 29236 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
14 PTD 29237 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
15 PTD 29242 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
16 PTD 29244 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,917.00 1,537.00 PENJURU RM 455,940.00
17 PTD 29245 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,287.00 1,537.00 TEPI RM 424,660.00
18 PTD 29246 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
19 PTD 29247 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
20 PTD 29253 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,500.00 1,510.00 TENGAH RM 316,285.00
21 PTD 29302 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
22 PTD 29324 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
23 PTD 29325 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 316,285.00
24 PTD 29333 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
25 PTD 29334 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
26 PTD 29349 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
27 PTD 29351 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 316,285.00
28 PTD 29358 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
29 PTD 29364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
30 PTD 29371 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
31 PTD 29378 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
32 PTD 29379 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
33 PTD 29381 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,967.00 1,537.00 PENJURU RM 453,390.00
34 PTD 29385 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
35 PTD 29387 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
36 PTD 29391 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
37 PTD 29393 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 316,285.00
38 PTD 29399 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
39 PTD 29400 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
40 PTD 29408 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 316,285.00
41 PTD 29412 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
42 PTD 29413 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
43 PTD 29421 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
44 PTD 29422 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 306,340.00
45 PTD 29429 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
46 PTD 29430 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
47 PTD 29436 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 321,130.00
48 PTD 29438 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
49 PTD 29444 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
50 PTD 29445 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
51 PTD 29451 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,537.00 TEPI RM 321,130.00
52 PTD 29452 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
53 PTD 29453 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
54 PTD 29459 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
55 PTD 29460 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00
56 PTD 29461 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 1,510.00 TENGAH RM 311,270.00