PERHATIAN !
Pemohon yang telah mendaftar sebelum 16/8/2015 sila rujuk ke SUKJ Bahagian Perumahan untuk mendapatkan kata laluan baru.